Kategoriserte innlegg: Ansatte

Nyansatt: sosiolog Kristine Lundhaug

Sosiologen Kristine Lundhaug (29) var lei av vinden i Bodø, så da jobben i Østlandsforskning dukket opp var det på tide å flytte hjem igjen.

Lundhaug har studert sosiologi ved NTNU i Trondheim, ved Berkeley i USA og tok mastergraden sin ved Universitetet i Nordland. I Bodø jobbet hun det siste året som vitenskapelig assistent på blant annet prosjektet ‘Levekår og livskvalitet i Nordland’. Men nå vender hun hjem til Gjøvik og til en jobb som forsker ved Østlandsforskning.

«I Bodø blåser det alltid og overalt. Det er deilig å være tilbake på Innlandet, selv om jeg kommer til å savne den flotte nord-norske naturen og ikke minst alle hyggelige mennesker», sier Lundhaug, som elsker å gå fjellturer.

Ser på Innlandets grønne gull

Østlandsforskning har engasjert skogseksperten Ivar Stuve for å være med på et benchmarkprosjekt for skognæringen i Innlandet. Prosjektet er et samarbeid mellom aktører i hele verdikjeden. Mjøsen Skog er ansvarlig for prosjektet.

Mjøsen Skog ønsker sammen med Glommen Skog, Transportfellesskapet Østlandet (TFØ), representanter for skogsentreprenørene, Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark å etablere et samarbeid om effektivisering av uttak, transport og omsetning av tømmer. Dette skal være basert på en benchmarking mot relevante konkurrentland. Stuve skal sammen med forsker Merethe Lerfald sammenlikne næringen med skogbruk i Sverige, Finland og Østerrike.

Fokuset ligger på kostnadsforskjeller og hvorvidt de skyldes naturgitte forhold, myndighetsbestemte rammebetingelser eller måten man organiserer uttak, omsetning og transport på. Formålet er å avdekke om det er andre og mer effektive måter å jobbe på. Gjennom dette skal det avdekkes potensialer for kostnadsreduksjoner på 5 prosent.

Avskjed fra Mr. Østlandsforskning

I 20 år har Morten Ørbeck vært Mister Østlandsforskning – som forsker, forskningsleder, motoren bak Hamarkontoret og som direktør i to perioder. I dag er kapittelet slutt og nå begynner han som dekan ved Høgskolen i Hedmark på Hamar.

Kontoret i den gule bygningen i Skolegata på Hamar skal ryddes. Kolleger tar over forskningsprosjektene. E-postadressen, som har vært den sammen i 20 år, må likevel få leve litt til. «Tenk hvor mange steder i verden adressen ligger. Den får jeg aldri oppdatert.»

Morten Ørbeck er nok ikke en sentimental type. Men på den offisielt siste dagen på jobben i Østlandsforskning (ØF) må han få lov å se litt tilbake. Han har loset organisasjonen gjennom tunge økonomiske tider og vært med på omstruktureringen fra stiftelsen til AS. Ikke minst jobbet han med etterslepet av brannen som i 2007 la lokalene på Lillehammer i aske. «Det høres rart ut, men brannen førte også mye bra med seg. Den satt i gang den interne dugnadsånden. 19 timer etterpå var vi i drift igjen. Og de nye lokalene i Storgata ble jo en utrolig bra nødløsning når vi først måtte forlate Storhove.»

Per Olav Lund er vår nye forsker

Per Olav Lund er ansatt som forsker ved Østlandsforskning med arbeidssted på Hamar-kontoret. Lund innehar en MPA (Master of public administration / master i offentlig ledelse og styring) fra Høgskolen i Hedmark hvor han skrev masteroppgave om kommuneøkonomi. Han kommer fra stillingen som rådmann i Våler kommune hvor han har vært ansatt siden 2008. Lund… Les mer »

Vil du jobbe hos oss?

Østlandsforskning er inne i en rekrutteringsprosess og ønsker flere samfunnsforskere. Vi søker forskere som ønsker å jobbe innenfor disse temaområdene: Folkehelse og helsefremmende arbeid Læring og innovasjon, herunder entreprenørskap i skolen Regional utvikling og regionale innovasjonssystemer For nærmere informasjon om stillingene kan du lese fullstendig utlysning ved å følge denne lenken. Du kan også kontakte forskningleder… Les mer »

Maria Røhnebæk har disputert

Maria disputas3

Fredag 4. april disputerte vår medarbeider Maria Røhnebæk for doktorgraden med avhandlingen «Standardized Flexibility – On the Role of ICT in the Norwegian Employment and Welfare Services (NAV).»

Avhandlingen undersøker hvordan og i hvilken grad NAV-veiledernes arbeid formes gjennom organisasjonens IKT-støtte. Spørsmål som danner utgangspunkt for avhandlingen er bl.a.: Hva innebærer egentlig målet om mer brukerrettede tjenester i NAV? Og er økt digitalisering av de ansattes arbeidshverdag forenelig med målet om økt brukerretting? Samlet viser studien at informasjonssystemene har en dominerende plass i utviklingen av veilederrollen, noe som innebærer økt standardisering.