Forsker 2 i Østlandsforskning Mari Bjerck (37) disputerer i dag med avhandlingen ‘Apparel at Work – Work uniforms and women in male-
dominated manual occupations’. Hun forsvarer sin doktorgrad ved Institutt for Interkulturell Kommunikasjon og Ledelse ved Copenhagen Business School i Danmark.

-Avhandlingen bidrar til vår forståelse av arbeidsuniformer i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Den skisserer nye veier for forskning og praksis på dette området, forklarer Bjerck. Avhandlingen er basert på et Forskningsrådsstøttet innovasjonsprosjekt (BIA) i samarbeid med Helly Hansen og Forsvarets logistikkorganisasjon. Les mer om det her.

Arbeidsklær

‘Noe skjer når en person av det andre kjønnet bruker de samme arbeidsklær’, skriver Bjerck i
avhandlingen. Hun diskuterer blant annet hvorfor standardisert arbeidstøy er problematisk og hvordan klærne er avgjørende for kvinnelige arbeidere for å bli inkludert i mannsdominerte yrker. Avhandlingen bidrar også til konkrete løsninger som kan bedre inkluderingen.

Bjerck har vært ansatt som stipendiat ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og ble del av Østlandsforsknings stab høsten 2016. Her skal hun blant annet  jobbe med Horizon2020-prosjektet Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA).

Avhandlingen kan lastes ned gratis her.

Les NRKs artikkel om avhandlingen her.