Kategoriserte innlegg: Ansatte

Ny doktorgrad ved Østlandsforskning

web10

Østlandsforskning vil gratulere medarbeider Tonje Lauritzen med disputas. Tonje er sosiolog og har jobbet ved Østlandsforskning siden 2007. Fredag 24. januar disputerte hun med avhandlingen Barns hjem mellom to hushold. En sosiologisk studie av barns konstruksjon av hjem når de har foreldre i to hushold.

Avhandlingen handler om barns hverdagsliv og deres opplevelse av hjem når de har foreldre som bor i to hushold. 25 prosent av alle barn i Norge bor med bare en av foreldrene. Det har de siste årene vært en økning andel barn som har samvær med den andre forelderen, og de har mer samvær nå enn tidligere. Økningen i andelen barn som har delt bosted er et eksempel på det. Dette har romlige og tidsmessige konsekvenser for barns organiseringen av deres hverdagsliv, og hvordan det virker inn på deres konstruksjon av hjem er tema i avhandlingen.

Østlandsforskning har fått en ny medarbeider

Vi i Østlandsforskning er svært glade for å ha fått en ny medarbeider som skal inngå i Regionalgruppa. Xiang Mei begynte i ØF  8. april 2013, og vil hovedsakelig arbeide med reiselivsrelaterte problemstillinger. I 2004 tok Xiang en Bachelor of International Hotel & Tourism Management ved The University of Queensland (UQ), Australia. I 2005 tok… Les mer »

2012 var et godt år for Østlandforskning

Det kan direktør Morten Ørbeck konkludere med etter at regnskapet nå foreligger og den vitenskapelige publiseringen er talt opp.

Ledige forskerstillinger

Østlandsforskning skal utvide staben og søker etter 2-3 nye samfunnsforskere. Det er ønskelig med dr.grad og/eller bred erfaring som oppdragsforsker eller utreder.

ØF-forsker til Uppsala universitet

Tina

Vår medarbeider Tina Mathisen har i høst gått over i en stipendiatstilling ved Uppsala universitet. Tina er sosiolog og doktorgraden skal gjennomføres ved Kulturgeografiska Institutionen. Vi er stolte av Tina som nådde opp i svært sterk konkurranse om stipendiatstillingen. Tina har permisjon fra ØF i stipendiatperioden.