Vi er glade for å ønske Mari Bjerck (37) velkommen som vår nye kollega. Bjerck har en tverrfaglig, internasjonal mastergrad fra 2007 ved Universitetet i Oslo, Senter for utvikling og miljø med en avhandling om nordmenns etablering av fritidsboliger i Brasil.
Hun har tidligere vært ansatt ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), der hun jobbet som stipendiat og har avlevert en doktorgradsavhandling ved Copenhagen Business School, Institutt for Interkulturell Kommunikasjon og Ledelse. Bjerck tidligere vært ansatt ved SIFO og i NORADs avdeling for miljø, infrastruktur og energi. Bjerck er bosatt i Gjøvik og tar plass på mariØstlandsforsknings Lillehammer-kontor.