Forsker Tonje Lauritzen (1975) tar over som konstituert direktør i Østlandsforskning etter at Roger Lian har fått stilling som administrerende direktør for NTNU Samfunnsforskning i Trondheim.

Lauritzen har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2007 og har erfaring som både ansattrepresentant i styret og som forskningsleder. Hun har en doktorgrad i barndomssosiologi fra NTNU.

Virksomhetsoverdragelse

I det året som kommer, skal Lauritzen blant annet jobbe med virksomhetsoverdragelsen som Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet før jul undertegnet en intensjonsavtale om.

-Et tettere samarbeid mellom forskningsinstituttet og høgskolen skaper et større forskningsmiljø og gjør oss bedre i stand til å søke på større prosjekter og å være mer attraktive overfor offentlige etater og næringslivet, forklarer Lauritzen.

Endelig beslutning om virksomhetsoverdragelse gjøres på høgskolens styremøte i mars og gjennomføres 1. januar 2019.

En annen viktig oppgave blir etableringen av Senter for Entreprenørskap i Grunnopplæringen. Det er bevilget 10 millioner på statsbudsjettet for å ta tak i dette sammen med Høgskolen i Innlandet.