Kjerneteamet i Østlandsforskning som forsker på entreprenørskap jublet i går da det ble tydelig at statsbudsjettet bevilger 10 millioner kroner til etableringen av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG). Senteret etableres i regi av Østlandsforskning og Høgskolen Innlandet.

-Dette er helt fantastisk for forskningen vår, sier forsker Vegard Johansen. -Dette gir oss mulighet til å drive langsiktig praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid som vil kunne bidra til å utvikle fremragende entreprenørskapsutdanning i Norge. En kjempefin dag for ØF og alle samarbeidspartnere, tilfører han.

Utvikle kunnskap

SEG skal utvikle forskningsbasert kunnskap som kan forbedre kvaliteten og øke omfanget på entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring.  -Entreprenørskap er en viktig drivkraft for økonomisk utvikling spesielt, og for samfunnsutviklingen mer generelt og det må starte allerede i grunnopplæringen, understreker lederen av SEGs interimsstyre og direktør i Østlandsforskning, Roger Lian.

Nesten alle ungdoms- og videregående skoler i Norge tilbyr praktiske entreprenørskapsprosjekter, ofte gjennom Ungt Entreprenørskaps programmer. -Deltakelse i elevbedrift og ungdomsbedrift øker sannsynligheten for at elevene vil starte og drive en bedrift seinere, forteller forsker Johansen. -Men vel så viktig er at deltakelse i entreprenørskapsprosjekter kan gi mestringsopplevelser, økt skolemotivasjon og bedre skoleprestasjoner.

Internasjonalt forskningprosjekt

Johansen regnes som Europas fremste forsker på feltet og skal få en ledende rolle i SEG. – Allerede nå bruker både EU, nasjonale myndigheter og NGOer forskningsresultatene våre til å styrke entreprenørskapssatsingen i Europa, sier Johansen. -Gjennom SEG vil vi drive et praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid som kan bidra til å videreutvikle eksisterende tilbud og utvikle nye entreprenørielle arbeidsformer.

Les mer om sentrale funn fra det europeiske prosjektet ICEE

Se videoen med funn fra det europeiske prosjektet

Sentralt forskningsmiljø

Østlandsforskning har i mange år vært det sentrale forskningsmiljøet på entreprenørskap i skolen og har en rekke forskere som er involvert i forskjellige entreprenørskapsprosjekter. Det startet med følgeforskning av Ungt Entreprenørskapsprogram ‘Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005)’ og akkurat nå avsluttes et 3-årig Erasmus+ prosjekt, Innovasjon Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE), som ser på effekten av entreprenørskapsopplæring i fem europeiske land.

Les rapporten fra den kvalitative delen av ICEE her

Om SEG

SEG blir et samarbeid mellom Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet og lanseres i 2018. Arbeidet med SEG har vært forankret gjennom et interimsstyre bestående av nasjonale representanter fra KS, Virke, Handel og Kontor Norge, JA Europe/Ungt Entreprenørskap og Universitetet i Oslo. En bevilgning over statsbudsjettet sikrer senterets arbeidsflate nasjonalt, og gjør at kompetansemiljøet kan være et redskap for utdanningsmyndighetene i oppfølging av den vedtatte utdanningsreformen «Fornyelse av Kunnskapsløftet». Det er et mål å utvikle SEG som et nettverk med andre sterke, akademiske partnere i Norge.

Interimsstyret består av: Roger Lian, Østlandsforskning (leder)
Forsker 1 Vegard Johansen, Østlandsforskning
Dekan Ingrid Guldvik, Høgskolen i Innlandet,
Dekan Morten Ørbeck, Høgskolen i Innlandet
Adm.dir. Vibeke Hammer Madsen, VIRKE
Forbundsleder Trine Lise Sundnes, Handel og Kontor i Norge
Senior Advisor Jarle Tømmebakke, JA Europe/UE Norge
Førsteamanuensis Øystein Gilje, Universitetet i Oslo
Spesialrådgiver Marianne Lindheim, KS Norge (ikke på bildet)