Rapporten omhandler en midtevaluering av programmet etter at det hadde vart i knappe to år. Tidsaspektet gjør at det foreløpig er få konkrete resultater fra programmet i form av nyetableringer. Men evalueringen viser at programmet utgjør en verdifull nyvinning i nyskapningsarbeidet og har med relativt små midler realisert flere prosjekter. Programmet kan ikke karakteriseres som helt ut vellykket etter de formelle målsettingene, men gjennomføringen tilsier stor fleksibilitet i programledelsen og en evne til å prioritere kommersialisering av prosjekter gjennom veiledning som bør styrke teknologibasert nyskaping i Norge.

Bestill rapport

Teknologibasert nyskapning: Evaluering av SND’s program | (rapportnr. 199310)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X