Denne rapporten er en av fire i en større evaluering av kurs- og jobbskapingsmidlene, som Østlandsforskning har gjennomført på oppdrag for Arbeidsdirektoratet. Hensikten med dette delprosjektet har vært å skaffe mer kunnskap om viktige prosesser både bak enkeltindividers forhold til jobbskapingsprosjektet, og bak de resultater som prosjektene kan vise til. Datagrunnlaget for denne rapporten består av intervjumateriale knyttet til 8 jobbskapingsprosjekter. Prosjektledere, rådgivere og evt. andre med god kjennskap til prosjektene er intervjuet for å få fram et bilde av prosjektenes tilbud og virksomhet, men også med vekt på å få fram deres vurderinger av arbeidslediges forutsetninger for etablering og deres behov for bistand i denne prosessen. Hoveddelen av datamaterialet er innsamlet gjennom intervjuer med til sammen 36 av de prosjektdeltakerne fra 1994 som var arbeidsledige da de kom inn i prosjektene. Intervjuobjektene utgjør et tilfeldig utsnitt av en mangfoldig og bred deltakermasse.

Bestill rapport

Arbeidsledige etablerere. Del II: Fra arbeidsledig til etablert | (rapportnr. 199703)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 120,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X