Ungt Entreprenørskap sitt ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005) har som hensikt å bidra til utvikling av entreprenørskapskompetanse hos elever og ungdommer. Østlandsforskning har fått oppdraget med å følgeevaluere implementeringen av programmet over en 3-års periode (2003-2005). Dette er notat nummer 3 i en serie på 3, og adresserer følgeforskningen som har blitt gjennomført i evalueringens tredje år, 2005. I følgeevalueringens siste år har vi gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse blant elever, lærere og mentorer. Til sammen har 917 elever, ungdomsbedriftslærere og mentorer/rådgivere vurdert svake og sterke sider ved Ungt Entreprenørskap og gitt et innblikk i sine erfaringer av deltakelse i ungdomsbedrift. I rapporten diskuteres seks emner som de tre gruppene er bedt om å besvare: Oppfatninger knyttet til: Ungt Entreprenørskaps kompetanse; den jobben Ungt Entreprenørskap gjør i fylkene; elevers nytte av å delta i ungdomsbedrift; Ungt Entreprenørskaps info-/læremateriell; de andre gruppene som deltar; og anbefalinger av Ungt Entreprenørskap

Bestill rapport

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge”(2001-2005). Underveisnotat 3. års følgeevaluering. | (rapportnr. 200607)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X