Entreprenørskap i grunnopplæringen. Status 2010

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Østlandsforskning (ØF) fikk våren 2010 i oppdrag å gjennomføre en følgeforskning av entreprenørskap i utdanningen (EiU) i perioden 2010-14. Arbeidet er organisert i fem delprosjekter, og denne rapporten er resultatet av delprosjekt 2A: ”Statusbeskrivelse for grunnopplæringen 2010”. Formålet med delprosjektet og denne rapporten er… Les mer »

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Fra 2004 har Østlandsforskning fulgt arbeidet som Ungt Entreprenørskap (UE) gjør i grunnskole, videregående opplæring og i høyere utdanning. Vi har i et titalls studier på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå sett på de ulike betydninger UEs programmer har for pedagogisk utvikling, nyetableringer og regional utvikling. Denne rapporten fokuserer på det regionale aspektet ved UEs… Les mer »

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge”(2001-2005). Underveisnotat 3. års følgeevaluering.

Ungt Entreprenørskap sitt ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005) har som hensikt å bidra til utvikling av entreprenørskapskompetanse hos elever og ungdommer. Østlandsforskning har fått oppdraget med å følgeevaluere implementeringen av programmet over en 3-års periode (2003-2005). Dette er notat nummer 3 i en serie på 3, og adresserer… Les mer »

Entreprenørskapsopplæring i skolen. Hovedkonklusjoner fra 3-års følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge”(2001-2005).

Ungt Entreprenørskap sitt ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005) hadde som hensikt å bidra til utvikling av entreprenørskapskompetanse hos elever og ungdommer. Østlandsforskning har i perioden 2003-05 foretatt en følgeevaluering av programmet. I dette korte notatet oppsummerer vi hovedfunnene fra evalueringen. Tidligere er det skrevet en serie på tre… Les mer »

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling. Hovedkonklusjoner

Fra 2004 har Østlandsforskning fulgt arbeidet som Ungt Entreprenørskap (UE) gjør i grunnskole, videregående opplæring og i høyere utdanning. Vi har i et titalls studier på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå sett på de ulike betydninger UEs programmer har for pedagogisk utvikling, nyetableringer og regional utvikling. I dette notatet gjennomgås hovedfunn for et prosjekt om… Les mer »