Kategoriserte innlegg: Ansatte

Iveta Malasevska starter som forsker

Iveta Malasevska (35) er ansatt som forsker i Østlandsforskning med arbeidssted Lillehammer. Malasevska disputerte nylig på Høgskolen i Innlandet med avhandlingen Innovative pricing approaches in alpine skiing industry (PDF). Hun har også en master i Business administration and management fra BA School of Business and Finance i Riga og arbeidserfaring fra banksektoren og reiseliv. Doktorgradsarbeid… Les mer »

Tonje Lauritzen er konstituert direktør

Forsker Tonje Lauritzen (1975) tar over som konstituert direktør i Østlandsforskning etter at Roger Lian har fått stilling som administrerende direktør for NTNU Samfunnsforskning i Trondheim. Lauritzen har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2007 og har erfaring som både ansattrepresentant i styret og som forskningsleder. Hun har en doktorgrad i barndomssosiologi fra NTNU. Virksomhetsoverdragelse I det året… Les mer »

Doktorgrad om arbeidsuniformer

Forsker 2 i Østlandsforskning Mari Bjerck (37) disputerer i dag med avhandlingen ‘Apparel at Work – Work uniforms and women in male- dominated manual occupations’. Hun forsvarer sin doktorgrad ved Institutt for Interkulturell Kommunikasjon og Ledelse ved Copenhagen Business School i Danmark. -Avhandlingen bidrar til vår forståelse av arbeidsuniformer i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Den skisserer… Les mer »

Mari Bjerck har startet i Østlandsforskning

Vi er glade for å ønske Mari Bjerck (37) velkommen som vår nye kollega. Bjerck har en tverrfaglig, internasjonal mastergrad fra 2007 ved Universitetet i Oslo, Senter for utvikling og miljø med en avhandling om nordmenns etablering av fritidsboliger i Brasil. Hun har tidligere vært ansatt ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), der hun jobbet som stipendiat og… Les mer »

Tord Willumsen starter i Østlandsforskning

Vi er glade for å ønske Tord Willumsen (42) velkommen som vår nye kollega. Willumsen har en bred fagkrets som spenner fra historie og religionsvitenskap til teologi og russisk språk og litteratur. Han har de siste årene vært ansatt på universitetet i Tromsø, først som stipendiat og deretter som universitetslektor og forsker. Hans forskning har… Les mer »

To nye forskere på plass

Nå utvides staben i Østlandsforskning og to nye forskere er på plass. Asbjørn Kårstein (1966) kommer til å forsterke Hamar-kontoret og Stine Kvamme (1988) har tiltrådt i Storgata på Lillehammer. Med Asbjørn Kårstein ansetter Østlandsforskning en allsidig forsker. Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole, cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra NTNU, og PhD… Les mer »