Månedsarkiv januar 2015

Easier said than done

Forsker Atle Hauge legger fredag på festivalet Trondheim Calling fram rapporten ‘Easier said than done- Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag’. Hauge og Ola Haampland fra Høgskolen i Hedmark har sett på betydningen av offentlige institusjoner, organisasjoner, programmer og støttetiltak for film- og musikkbransjen i Trøndelag.  «Vi mener at hvordan virkemiddelapparatet er organisert i… Les mer »

På tide med praktisk politikk i fjellområder

-Bruk og vernpolitikken i fjellområdene har til nå handlet om gode intensjoner, og i liten grad blitt omsatt til praktisk politikk, sier fjellforsker Kjell Overvåg i dag på konferanse Forskning i friluft på Lillehammer. Han har de siste tre årene jobbet med et forskningsprosjekt som fokuserer på utfordringene til en fjellpolitikk. Overvåg mener at det… Les mer »

Om barn med to hjem

Nye tall fra SSB viser at stadig flere foreldre går fra hverandre- og at stadig flere barn har delt bosted. Det har vært flere mediaoppslag om dette de siste dagene, men det stemmer  ikke at det de siste 10 årene ikke har blitt forsket på hvordan barn opplever å pendle mellom to hjem. Sosiolog Tonje… Les mer »

ENRI will lead European mini-Company project

What impact do mini-companies have on students, schools and society as a whole? How to increase the amount of students who participate in mini-companies? What kind of hindrances and drivers can we identify? Eastern Norway Research Institute (ENRI) will the next three years be leading the research part of the project ‘Innovation Cluster for Entrepreneurship… Les mer »

Hvor føler barna seg hjemme?

Innholdet av tiden som skilsmissebarn bruker med far eller mor er viktigere enn hvor mye de er hos hvem. Og barnas perspektiv på hva som er hjem kan være annerledes enn foreldrenes. Det skriver sosiolog Tonje Lauritzen i en kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen (GD). Sammen kronikken ble også publisert i Oppland Arbeiderblad. Lauritzen har intervjuet barn mellom… Les mer »

Svensker har ikke råd til fravær, nordmenn liker jobben

Mens mange syke svensker går på jobb av økonomiske grunner, så viser nordmenn til arbeidsglede og helsefordeler. Dette konkluderer forfatterne av en ny artikkel i International Journal of Social Welfare. I artikkelen diskuterer Vegard Johansen fra Østlandsforskning, Staffan Marklund fra Karolinska Institutet (førsteforfatter), Gunnar Aronsson fra Stockholms Universitet, og Liv Solheim fra Høgskolen i Lillehammer grunnene til… Les mer »