Månedsarkiv januar 2015

Forsker på oppdrag fra Norges Bank

«Norges Bank regionale nettverk har utviklet seg til å bli en av våre viktigste informasjonskilder for å forstå utviklingen i norsk økonomi», mener sentralbanksjefen Øystein Olsen. Forskere fra Østlandsforskning er snart i gang igjen med å hente inn informasjon, og deres data er viktig innspill til Norges pengepolitikk og beslutninger rundt styringsrenten. Norges Bank regionale nettverk… Les mer »

30-åringen er ingen døgnflue

Det har vært et ambivalent år for Østlandsforskning, men i starten av 2015 er det all grunn for optimisme. Et nasjonalt institutt med regional relevans. Det er slik direktør i Østlandsforsking Tor Arnesen ønsker å beskrive ‘ØF’. «Og instituttet er ingen døgnflue. I 30 år har vi levert 20 til 25 forskerårsverk årlig; alt i nasjonal… Les mer »

Atle Hauge blir professor

Samfunnsgeograf Atle Hauge på Østlandsforskning er tilsatt som professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Hauge skal bli tilknyttet Senteret for innovasjon i tjenesteyting (SIT). «Østlandsforskning fungerer som en rekruteringsplattform av kompetanse til regionen, og det har gjennom årene vært flere overganger som denne  », sier direktør Tor Arnesen, som mener dette sier noe om… Les mer »

Hvordan går det med din kommune?

  Østlandsforskning gir nå tilbud til alle 23 kommuner som deltok i undersøkelsen ‘Folkehelse- og levekår i Oppland’ om å gjennomføre analyser av sosiale og demografiske forskjeller i levekår og helse. I den store folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland deltok rundt 8000 opplendinger. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids-… Les mer »

Nytt prosjekt om verdiskapning i landbruket

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning har fått oppdrag å analysere verdiskapningen i landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane. Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonene i disse fylkene er ansvarlig for prosjektet. Østlandsforskning får ansvaret å analysere verdiskapning i skognæringen, den landbruksbaserte industrien og ringvirkningen. NILF skal fokusere på verdiskapning i jordbruket. Det overordnede formålet… Les mer »

Tar pulsen på Innlandet

Etter fjorårets suksess prolongerer Sparebanken Hedmark og Østlandsforsnking konjunkturbarometeret for Innlandet.  Barometeret presenteres denne uke på forskjellige steder i Innlandet og er en skatt av informasjon om befolkningsutvikling og -struktur, flyttemønster, pendling og utdanning i Hedmark og Oppland. 

Barometeret ser på strukturelle forhold som påvirker den økonomiske situasjonen i disse to fylkene. Den er i hovedsak basert på materiale fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg har forbrukerne og bedrifter blitt spurt om deres økonomiske forventninger for 2015.