Årsarkiv 2014

God jul- og husk å teste juleølet!

Forskere fra Østlandsforskning og Bioforsk prøver å finne tilbake til de virkelig tradisjonelle ingrediensene i øl fra fjellbygdene. Målet er at du i fremtiden skal få smake på det. Les artikkelen om gamle norske øltradisjoner på Forskning.no

Sammen om Lillehammer og omlandet

Det er tydelig vilje til samarbeid mellom Lillehammer og Gudbrandsdalen. Det ble klart på presentasjonen av rapporten ‘Gode i hop’ tirsdag i Kulturhuset Banken på Lillehammer. Rapporten omhandler en bred samfunnsanalyse og kartlegging av eksisterende samarbeid mellom Lillehammer og Gudbrandsdalen. Avisa GD anmelder rapporten på lederplassen i dag. Forsker Per Kristian Alnes presenterer tallene i… Les mer »

Attraktive steder i Oppland

Det er ikke så lett å bli kjent med folk i Innlandet, men barnas behov og oppvekstsvilkår, og tilgang til natur, er viktig for innflyttere til Oppland. «Prøver å ikke danne meg voldsomme fordommer. Folk i Innlandet har ofte veletablerte nettverk. Krevende for folk utenfra å komme inn. De som har bodd her lenge holder som regel sammen», sier en av respondentene i rapporten ‘Attraktive byer og tettsteder i Oppland’. Rapporten har Østlandsforskning skrevet sammen med Analyse og Strategi.

Bakgrunnen for undersøkelsen er den regionale planen for attraktive byer og tettsteder, vedtatt av oppdragsgiver Oppland fylkeskommune. Planen skal blant annet bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt Opplands attraktivitet for både dagens befolkning og potensielle innflyttere.

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Oppland fylkeskommune ønsker å danne seg et bilde av hvordan bønder i fylket bruker kunnskap fra ulike kilder. Østlandforskning skal de neste månedene intervjue bønder, rådgivere og representanter for bøndenes organisasjoner for å finne ut mer om dette.

Boplikt i landbruk virker

Boplikten er ikke lenger nødvendig i Norge, hevder Regjeringen. Kanskje ikke, men forskning viser at den gir lys i gårdsvinduene. Dette skriver Tor Arnesen i kronikk på Forskning.no, saken har også blitt publisert i Hamar Arbeiderblad og vært anledningen til flere foredrag om temaet.    

‘Bonus hvis sesongarbeidere blir fastboende’

Er sesongarbeidere i reiselivet tilfeldig arbeidskraft eller potensielle innflyttere som kan bidra til vekst i distriktene? Reiselivsforskerne Birgitta Ericsson, Kjell Overvåg og Cecilia Möller (Karlstads Universitet i Sverige) har publisert en artikkel om dette i den nyeste utgave av det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Forfatterne undersøkte motivene for sesongarbeid i to svenske og fire norske vintersportdestinasjoner med en spørreundersøkelse, kombinert med gruppeintervjuer i det svenske Sälen og i Trysil. De har identifisert fire typer av sesongarbeidere: omflakkende reiselivsarbeidere, erfarne sesongarbeidere, midlertidige sesongarbeidere og bofaste sesongarbeidere. Sistnevnte gruppe er lokalbefolkningen på destinasjonene, og som har en annen jobb lokalt om sommeren.

Typene reflekterer motivene for at folk søker seg en sesongjobb på disse destinasjonene, og for hvor stor sjanse det er at arbeidskraften blir fastboende. Funnene blir diskutert i artikkelen ‘Seasonal Workers in Swedish and Norwegian Ski Resorts – Potential In-migrants?’