Er sesongarbeidere i reiselivet tilfeldig arbeidskraft eller potensielle innflyttere som kan bidra til vekst i distriktene? Reiselivsforskerne Birgitta Ericsson, Kjell Overvåg og Cecilia Möller (Karlstads Universitet i Sverige) har publisert en artikkel om dette i den nyeste utgave av det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

trysil skiskole

Forfatterne undersøkte motivene for sesongarbeid i to svenske og fire norske vintersportdestinasjoner med en spørreundersøkelse, kombinert med gruppeintervjuer i det svenske Sälen og i Trysil. De har identifisert fire typer av sesongarbeidere: omflakkende reiselivsarbeidere, erfarne sesongarbeidere, midlertidige sesongarbeidere og bofaste sesongarbeidere. Sistnevnte gruppe er lokalbefolkningen på destinasjonene, og som har en annen jobb lokalt om sommeren.

Typene reflekterer motivene for at folk søker seg en sesongjobb på disse destinasjonene, og for hvor stor sjanse det er at arbeidskraften blir fastboende. Funnene blir diskutert i artikkelen ‘Seasonal Workers in Swedish and Norwegian Ski Resorts – Potential In-migrants?’

I både Sälen og Trysil er det mange sesongarbeidere av type ‘omflakkende reiselivsarbeider’. Livstilrelaterte motiver som ‘å like å stå/gå på ski’ og ‘muligheter for friluftsliv’ er nevnt som drivkraft for å søke en sesongjobb. Jobb og fritid flyter sammen og er viktige elementer for disse ‘sesongare’. I Sälen nevner dessuten nesten 70 prosent at de ønsker å være på et populært sted med muligheter for festing og å treffe folk. «Å ha det gøy og møte folk», sier Stina i gruppeintervjuet.

Å bli boende kan de fleste av disse respondentene likevel ikke tenke seg. De fleste sier at sesongarbeid er del av en livsfase og at de er usikre på framtidig karriere og bosted. Mangel på interessante helårsjobber er et avgjørende argument for mange. Stina i Sälen: «Det er vinteren, og ingenting annet.»

Hovedkonklusjonen er at sesongarbeidere nok kan gi et bidrag til distriktene, men at dette i tilfelle bør anses som en uventet bonus. I stedet for å fokusere på denne mobile og flyktige gruppe, kan det være nyttig å legge vekt på andre relasjoner mellom turisme og migrasjon.