Det er tydelig vilje til samarbeid mellom Lillehammer og Gudbrandsdalen. Det ble klart på presentasjonen av rapporten ‘Gode i hop’ tirsdag i Kulturhuset Banken på Lillehammer. Rapporten omhandler en bred samfunnsanalyse og kartlegging av eksisterende samarbeid mellom Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Avisa GD anmelder rapporten på lederplassen i dag.

flybilde gudbrandsdalen

Flybilde Gudbrandsdalen, Bildet: Signe Karin

Forsker Per Kristian Alnes presenterer tallene i rekordfart: Hvor bor folk, hvor handler de, hvor pendler de til og fra? Hvordan er befolkningsstrukturen? Hva med sysselsettingen?

Mye er kjent stoff for de involverte i salen. Men: -Noen sier kanskje mye av dette er åpne dører. I så fall handler det om hvordan man går gjennom døren, og med hvem», siterer forsker Maria Røhnebæk fra rapporten. -Nå spiller vi opp ballen – det er dere som skal ta dette videre.

Forskerne går så langt som å anbefale noen områder som regionene eventuelt kan samarbeide mer om: attraktive steder og tilflyttingstiltak, profilering som folkehelseregion, sammen om bruk og vern av fjellet, et felles hytteløft, en fellesprofilering, et samlet virkemiddelapparat og et nettverk av innovative kommuner.

Etter dette får representanter for de tre regionene litt tid til å presentere de områdene de synes er mest relevante. -Fjellet er vår olje, vår DNA, sier regionrådsleder fra Midt-Gudbrandsdal Erik Odlo. Regionsjef i Nord-Gudbrandsdal nevnte en sykkeltrasé fra Lillehammer til Dovre som et konkret tiltak som kan knytte Lillehammer og omlandet sammen og skape en opplevelse rundt fjellet. Også folkehelseregionen Gudbrandsdalen og innovative kommuner ble nevnt som interessant samarbeidsmaterie.

Etter lunsj er det tid for gruppearbeid, hvor deltakerne får snakke fritt om de forskjellige samarbeidstemaer. Tankene og notatene blir tatt videre til fase 2 som er praktisk handling. Eller som Lillehammer- ordfører Espen Johnsen sier: -Just do it. pk og maria

Om Byregionprogrammet (ByR): Dette er et utviklingsprosjekt som er startet av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er å gi vekst gjennom samarbeid. ByR Lillehammer fase 1 som nå er ferdig, er en av 33 byregionprosjekter. De nærmeste ukene kommer resultatene av undersøkelsene som Østlandsforskning har gjort i forbindelse med ByR Hamarregion og ByR Harstad (i samarbeid med NORUT). Byregionprosjektet Rana (i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling) avsluttes seinere. Fase 2 i ByR varer fra 2015 til 2017, søknadsfristen for å delta er i mai 2015.