Årsarkiv 2014

Utmark med spesialnummer

utmark rein

Det er nå publisert et spesialnummer av tidsskriftet UTMARK med fokus på anvendt økologi. Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi ved Høgskolen i Hedmark har et sterkt fokus på en bedre integrering av anvendt forskning og dagens forvaltningsspørsmål. De fleste artiklene er basert på essays som er skrevet i forbindelse med PhD- kurs. Spesialnummeret er et… Les mer »

Den kreative klasse i Sälen

Atle Hauge har sammen med Maria Thulemark fra Högskolan i Dalarna nylig fått publisert et paper i Scandinavian Journal of Public Administration. Der ser de påutviklingen i Sälen i Sverige. Det er Richard Floridas teorier om «Den kreative klasse» som benyttes i analysene. Dette er et originalt grep, for på tross av Floridas popularitet, er det meste av arbeidet på Den kreative klassen gjort i større byer. Artikkelen er finansiert via prosjektet GRESS.

Atle journalDette er noe Florida har blitt kritisert for – at hans tilnærming passer på store byer, men ikke så godt på mindre steder. Hauge og Thulemark sitt paper er et forsøk på å se om Den kreative klasse også kan brukes for å se på utviklingen på mer rurale steder. Selv om Floridas arbeider har et urbant fokus, er mange av de faktorene han mener er viktige for en regional utvikling også relevant for mindre steder. 

(klikk på bildet for å gå til publikasjonen)

Barnas beste

tonjes avhandling 5

tonjes avhandling 5Tonje Lauritzen ved Østlandsforskning har i dag en kronikk i Hamar Arbeiderblad (HA) med tittelen «Hva er barnas beste?». Kronikken er et innlegg i debatten som HAs leder trekker opp 11. februar 2014, om barnas beste ved skilsmisse.

Lederen i HA fokuserer i hovedsak på fordelingen av barnas tid mellom foreldrene, jf. delt bosted og økningen i barnefordelingssaker i Hedmarken tingrett. Lauritzen er opptatt av at tid med foreldrene ikke alene sier noe om barnas beste, men at innholdet i tiden er viktig om man skal diskutere dette. Innholdet i tiden man bruker sammen med barna er knyttet til hvem de er sammen med, hvor der er og hva de gjør, – dette også med andre enn foreldrene og utenfor foreldrenes hjem.

 

The image and reality of Europe´s Northern Periphery, and its periphery and their peripheries

regional studies association & høgskolen i hedmarkCALL FOR PAPERS: The image and reality of Europe´s Northern Periphery, and its periphery and their peripheries Alternative logics and futures Rena, Norway 29-30.9.2014 There are lessons to be learned from how the Northern peripheral regions of Europe combine the delivery of innovation and economic development in a cold… Les mer »

Forskningsbidrag på Pellestova

Forsker Birgitta Ericsson har deltatt med et innlegg på «Innspillskonferansen» på Pellestova, en konferanse arrangert av Regionrådet for Lillehammer-regionen torsdag den 13. februar, 2014. Temaet for hennes foredrag var «Fritidsboligenes omfang og økonomiske betydning. Status og utviklingstrekk.»

Regionen ønsker å legge til rette for sine fritidsboligbeboere, for å øke både attraktivitet og verdiskaping i regionen. Derfor inviterte Regionrådet   mange aktører med tilknytning til temaet fritidsbolig, men med ulikt ståsted, til utveksling av synspunkter på denne konferansen. Hovedfokuset på konferansen var hva som kan forbedres for å utløse potensialet for synergier, til beste for «regionen» og fritidsbeboerne. Temaet fanget interessen til over femti deltakere som trosset det dårlige været på fjellet, og møtte opp på Pellestova. Trivsel, tilgjengelighet og tilrettelegging i ulike former, og på ulike nivåer, viste seg å være viktige stikkord.