utmark rein

Det er nå publisert et spesialnummer av tidsskriftet UTMARK med fokus på anvendt økologi. Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi ved Høgskolen i Hedmark har et sterkt fokus på en bedre integrering av anvendt forskning og dagens forvaltningsspørsmål. De fleste artiklene er basert på essays som er skrevet i forbindelse med PhD- kurs.

utmark reinSpesialnummeret er et samarbeid mellom Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Hedmark, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Østlandsforskning. Det er Jostein Skurdal, nå direktør ved Stiftelsen Lillehammer museum, samt Jon Museth og Øystein Aas fra NINA, som er redaktører for denne utgaven av Utmark.

Spesialnummeret er publisert på engelsk og kan leses her.