Atle Hauge har sammen med Maria Thulemark fra Högskolan i Dalarna nylig fått publisert et paper i Scandinavian Journal of Public Administration. Der ser de på utviklingen i Sälen i Sverige. Det er Richard Floridas teorier om «Den kreative klasse» som benyttes i analysene. Dette er et originalt grep, for på tross av Floridas popularitet, er det meste av arbeidet på Den kreative klassen gjort i større byer. Artikkelen er finansiert via prosjektet GRESS.

Atle journalDette er noe Florida har blitt kritisert for – at hans tilnærming passer på store byer, men ikke så godt på mindre steder. Hauge og Thulemark sitt paper er et forsøk på å se om Den kreative klasse også kan brukes for å se på utviklingen på mer rurale steder. Selv om Floridas arbeider har et urbant fokus, er mange av de faktorene han mener er viktige for en regional utvikling også relevant for mindre steder.

(klikk på bildet for å gå til publikasjonen)

Dette gjelder faktorer som en dyktig arbeidsstokk og en atmosfære som er åpen for nye ideer. Stedskvaliteter og mulighet for å dyrke interesser, kan være gode aktiva for å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft. Selv om den lokale økonomien ikke er preget av high-tech-bedrifter, er fortsatt næringslivet kunnskapsintensivt.

Debatten om hva som er viktig for å få til en positiv regional utvikling er mangslungen når man diskuterer hva som viktigst, men det virker som det er to forhold som folk flest er enige om. Det første er at kunnskap er viktig for enkeltpersoner, bedrifter og regioner i dag, og det ser ut til å bli enda viktigere i fremtiden. Det andre er at konkurransen om talent, eller høy humankapital, er av svært stor betydning. Florida gir oss et rammeverk der vi kan se dette i sammenheng – hvordan kunnskap og kreativitet fungerer som en økonomisk driver og hvordan en ser denne utviklingen fremover.

I denne studien har vi brukt Floridas teoretiske rammeverk, mens de operasjonelle definisjonene er svært forskjellig fra Floridas. Vi mener imidlertid at vi har beholdt kjernen – at klynger av dyktige og talentfulle mennesker er en svært viktig nøkkel i dagens økonomi og i regional utvikling. Dette gjelder ikke bare større byer. Dessuten er vi enige med Florida som mener at miljøet er mer enn det fysiske miljøet. Sosiokulturelle faktorer eller sagt på en annen måte, «atmosfæren», er like viktig.

Vi mener ikke at teorien og Den kreative klassen er en snarvei til regional utvikling. Hvis man ønsker å bruke denne metoden, er det viktig å være nøye med å analysere stedet og konteksten. Den største utfordringen er fortsatt hvordan man skal tiltrekke seg talenter og dyrke en atmosfære der kreativiteten blomstrer og vokser.