Årsarkiv 2014

Nyansatt: sosiolog Kristine Lundhaug

Sosiologen Kristine Lundhaug (29) var lei av vinden i Bodø, så da jobben i Østlandsforskning dukket opp var det på tide å flytte hjem igjen.

Lundhaug har studert sosiologi ved NTNU i Trondheim, ved Berkeley i USA og tok mastergraden sin ved Universitetet i Nordland. I Bodø jobbet hun det siste året som vitenskapelig assistent på blant annet prosjektet ‘Levekår og livskvalitet i Nordland’. Men nå vender hun hjem til Gjøvik og til en jobb som forsker ved Østlandsforskning.

«I Bodø blåser det alltid og overalt. Det er deilig å være tilbake på Innlandet, selv om jeg kommer til å savne den flotte nord-norske naturen og ikke minst alle hyggelige mennesker», sier Lundhaug, som elsker å gå fjellturer.

Ser på Innlandets grønne gull

Østlandsforskning har engasjert skogseksperten Ivar Stuve for å være med på et benchmarkprosjekt for skognæringen i Innlandet. Prosjektet er et samarbeid mellom aktører i hele verdikjeden. Mjøsen Skog er ansvarlig for prosjektet.

Mjøsen Skog ønsker sammen med Glommen Skog, Transportfellesskapet Østlandet (TFØ), representanter for skogsentreprenørene, Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark å etablere et samarbeid om effektivisering av uttak, transport og omsetning av tømmer. Dette skal være basert på en benchmarking mot relevante konkurrentland. Stuve skal sammen med forsker Merethe Lerfald sammenlikne næringen med skogbruk i Sverige, Finland og Østerrike.

Fokuset ligger på kostnadsforskjeller og hvorvidt de skyldes naturgitte forhold, myndighetsbestemte rammebetingelser eller måten man organiserer uttak, omsetning og transport på. Formålet er å avdekke om det er andre og mer effektive måter å jobbe på. Gjennom dette skal det avdekkes potensialer for kostnadsreduksjoner på 5 prosent.

Still krav til reiselivsutdanning!

  Utenlandske turister aksepterer at det er dyrt i Norge, så lenge de får valuta for pengene. Reiselivsutdanningen må på banen for å gjøre noe med servicenivået. Dette skriver reiselivsforsker Xiang Mei i en blogg på forskning.no Mei etterlyser mer status for reiselivsmedarbeidere og ønsker at reiselivsutdanningen i Norge forbereder studentene bedre på den virkelige… Les mer »

Snakker om norsk fjellmat i Bilbao

‘Kvalitet fra fjellene: velstand for folk og territorier’ er årets overskrift for den europeiske fjellkonferanse Euromontana. 

Fra Østlandsforskning deltar forskerne Tor Arnesen og Kjell Overvåg på konferansen som avholdes fra 22.-24. oktober i Bilbao, Spania. De skal holde et innlegg om norske fjellmattradisjoner og fokuserer på potensialet som ligger i det.

«Vi ønsker å gi våre samarbeidspartnere og fagfolk utenfor Norge et innblikk i den særegne strukturen i norsk landbruk og matproduksjon», sier fjellforsker Tor Arnesen.