Sosiologen Kristine Lundhaug (29) var lei av vinden i Bodø, så da jobben i Østlandsforskning dukket opp var det på tide å flytte hjem igjen.

kristineLundhaug har studert sosiologi ved NTNU i Trondheim, ved Berkeley i USA og tok mastergraden sin ved Universitetet i Nordland. I Bodø jobbet hun det siste året som vitenskapelig assistent på blant annet prosjektet ‘Levekår og livskvalitet i Nordland’. Men nå vender hun hjem til Gjøvik og til en jobb som forsker ved Østlandsforskning.

«I Bodø blåser det alltid og overalt. Det er deilig å være tilbake på Innlandet, selv om jeg kommer til å savne den flotte nord-norske naturen og ikke minst alle hyggelige mennesker», sier Lundhaug, som elsker å gå fjellturer.

Lundhaug skrev sin mastergradsoppgave om alternativ religiøsitet i Norge, med tittelen ‘Alternativ religiøsitet i Norge- en sosiologisk studie av alternativ religiøsitetens sosiale bakgrunnsfaktorer, trosuttrykk og sosiale praksis’. «Under mitt opphold ved Berkeley ble jeg kjent med fagfeltet religionssosiologi og hvordan religion utgjorde en sterk del av folks identitet. Jeg ville vite hvordan dette er i Norge», forklarer hun.

Hun liker de forskjellige framgangsmåtene sosiologien byr på og bruker gjerne kvantitativ metode. Som sosiolog er hun opptatt av å ha et bredt fagfelt. I Østlandsforskning skal hun jobbe med temaer rundt velferd, organisasjon og kommunalforskning. Lundhaug bor i Gjøvik og pendler til Lillehammer-kontoret.