Diskusjonsnotat om grunnlagsproblematikk i evaluering og sosiologi generelt. I stedet for en formålsrasjonell tilnærming som søker å måle effekter av tiltak på bakgrunn av målsetninger, søkes en alternativ tilnærming med vekt på å forstå hva som skjer. Begrepsapparatet til Jürgen Habermas er sentralt.

Bestill rapport

Begrepene forståelse og rasjonalitet i evalueringsforskning | (rapportnr. 198805.04)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 45,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X