Begrepene forståelse og rasjonalitet i evalueringsforskning

Diskusjonsnotat om grunnlagsproblematikk i evaluering og sosiologi generelt. I stedet for en formålsrasjonell tilnærming som søker å måle effekter av tiltak på bakgrunn av målsetninger, søkes en alternativ tilnærming med vekt på å forstå hva som skjer. Begrepsapparatet til Jürgen Habermas er sentralt.