Diskusjonsnotat om grunnlagsproblematikk i evaluering og sosiologi generelt. I stedet for en formålsrasjonell tilnærming som søker å måle effekter av tiltak på bakgrunn av målsetninger, søkes en alternativ tilnærming med vekt på å forstå hva som skjer. Begrepsapparatet til Jürgen Habermas er sentralt.

Bestill rapport

Begrepene forståelse og rasjonalitet i evalueringsforskning | (rapportnr. 198805.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 45,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X