Årsarkiv 2012

Vold mot kvinner

ansatt 0006

ØF-forsker Vigdis Olsvik er invitert til å delta i to viktige faggrupper innen feltet vold mot kvinner.

På bakgrunn av hennes forskning om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne, har Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) invitert Vigdis til å sitte i referansegruppa for forskningsprosjektet om tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne som NOVA skal gjennomføre på oppdrag av direktoratet. 

Karensdag minsker ikke sykefraværet

Det nytter ikke å straffe syke viser forskning gjennomført av Østlandsforskning. Hvis karensdager hadde hatt en effekt, skulle svenskene vært mer på jobb enn nordmenn når de var syke. Men i vårt datamateriale ser vi tvert imot at svenskene i sykmeldtgruppen har vært mindre på jobb enn nordmenn. For normalbefolkningen er det mer eller mindre… Les mer »

Hva er LEAN og hvorfor er LEAN viktig?

lean

Lean er en virksomhetsfilosofi og metodikk som har fått stor oppmerksomhet de senere årene innen industri, service og offentlig virksomhet. Tom Johnstad ved Østlandsforskning har bidratt i denne boken sammen med tre andre forfattere.

Boken handler om hva Lean er og hvorfor Lean er viktig. Det er Raufoss industrier som brukes som eksempel i boken. Finansiering av boken er gjort med midler fra VRI Innlandet og Hovedorganisasjonen Fellestiltak.