lean

Lean er en virksomhetsfilosofi og metodikk som har fått stor oppmerksomhet de senere årene innen industri, service og offentlig virksomhet. Tom Johnstad ved Østlandsforskning har bidratt i denne boken sammen med tre andre forfattere.

Boken handler om hva Lean er og hvorfor Lean er viktig. Det er Raufoss industrier som brukes som eksempel i boken. Finansiering av boken er gjort med midler fra VRI Innlandet og Hovedorganisasjonen Fellestiltak.

Opplandske bokforlag skriver dette om boken:

Dette er en bok om hva Lean er, og hvorfor Lean er viktig. Den tar opp ulike perspektiver og tilnærminger når det gjelder å innføre og utvikle denne type organisering, med et særlig fokus på erfaringene fra Raufoss-industrien. Videre legges en spesiell vekt på betydningen av den norske arbeidslivsmodellen når det gjelder innføring og bruk av Lean, og når det gjelder mulighetene for Lean på norsk.

Det nyttige overblikket boken gir, bør kunne brukes både som introduksjon til temaet og som et supplement innen fag som organisasjonsteori og endrings- og operasjonsledelse ved universiteter og høgskoler. Boka kan også brukes som en introduksjon og inspirasjon for bedrifter og organisasjoner som er i gang med eller vurderer å innføre Lean.

Boken kan bestilles her.

Forfatterne av boken er:

Tom Johnstad er professor ved Høgskolen i Gjøvik og har bred forskningserfaring. Han er også forskningsleder ved Østlandsforskning.

Tor Giæver er markedsdirektør ved SINTEF Raufoss Manufacturing og har bred industri- og utviklingserfaring.

Halvor Holtskog er høgskolelektor ved Høgskolen i Gjøvik og har bred ledererfaring fra næringslivet. Videre er han PhD-kandidat ved NTNU.

Tron Strand har vært prosjektleder ved SINTEF Raufoss Manufacturing og har bred erfaring som tillitsvalgt og leder.

Boka består av følgende 10 kapittler:

  1. Forbedringsarbeid, Lean og Raufoss
  2. Produksjonssystem, bedriftskultur og Lean
  3. Lean virksomhet
  4. Andreforbedringsmetoder og perspektiver på Lean
  5. Den norske modellen og forbedringsarbeid
  6. Forbedringsarbeid og Lean på Raufoss
  7. Forbedringsarbeid i fire Raufoss-bedrifter
  8. Ansattes erfaringer med forbedringsarbeid
  9. Noen nordiske erfaringer med Lean
  10. Lean på norsk