Det nytter ikke å straffe syke viser forskning gjennomført av Østlandsforskning.

Hvis karensdager hadde hatt en effekt, skulle svenskene vært mer på jobb enn nordmenn når de var syke. Men i vårt datamateriale ser vi tvert imot at svenskene i sykmeldtgruppen har vært mindre på jobb enn nordmenn. For normalbefolkningen er det mer eller mindre helt likt, påpekte Rønning.

Du kan lese mer om resultatene her.