Kategoriserte innlegg: Fjell

Fjellbygd eller feriefjell?

Fjellbygd eller feriefjell? er en ny bok om de forskjellige sidene ved utviklingen i fjellområdene i Norge. Boka gir kunnskapsbaserte innspill til debatten om utvikling i fjellområdene, med vekt på næringsutvikling, planlegging og forvaltning og samspillet mellom bruk og vern. Redaktørene er Terje Skjeggedal (NTNU) og Kjell Overvåg i Østlandsforskning 89 kommuner i Norge blir definert som fjellkommuner, dvs at fjellområder dekker… Les mer »

‘Bruk villrein i markedsføring av Norge’

En arbeidsgruppe, ledet av forsker Hans Olav Bråtå, anbefaler at villreinen og villreinfjellet blir en del av markedsføringen av Norge og historien om Norge. Denne historien er så unik at den gir et godt utgangspunkt for en slik satsing. Samtidig er det trender innen reiselivet som kan utnyttes til å skape kommersielle produkter basert på… Les mer »

Fjell-forsk-nett sparket i gang

-Vi skal få opp relevant kunnskap for fjellområdene og drøfte hva som er viktig for å ha en positiv utvikling i disse områdene. Dette sier samfunnsgeograf Kjell Overvåg, den første styreleder i det nylig opprettede nettverket fjell-forsk-nett. Nettverket hadde sitt første årsmøte forrige uke, der Overvåg ble valgt for en to-årsperiode. Fjell-forsk-nett ble initiert i… Les mer »

På tide med praktisk politikk i fjellområder

-Bruk og vernpolitikken i fjellområdene har til nå handlet om gode intensjoner, og i liten grad blitt omsatt til praktisk politikk, sier fjellforsker Kjell Overvåg i dag på konferanse Forskning i friluft på Lillehammer. Han har de siste tre årene jobbet med et forskningsprosjekt som fokuserer på utfordringene til en fjellpolitikk. Overvåg mener at det… Les mer »

God jul- og husk å teste juleølet!

Forskere fra Østlandsforskning og Bioforsk prøver å finne tilbake til de virkelig tradisjonelle ingrediensene i øl fra fjellbygdene. Målet er at du i fremtiden skal få smake på det. Les artikkelen om gamle norske øltradisjoner på Forskning.no

Snakker om norsk fjellmat i Bilbao

‘Kvalitet fra fjellene: velstand for folk og territorier’ er årets overskrift for den europeiske fjellkonferanse Euromontana. 

Fra Østlandsforskning deltar forskerne Tor Arnesen og Kjell Overvåg på konferansen som avholdes fra 22.-24. oktober i Bilbao, Spania. De skal holde et innlegg om norske fjellmattradisjoner og fokuserer på potensialet som ligger i det.

«Vi ønsker å gi våre samarbeidspartnere og fagfolk utenfor Norge et innblikk i den særegne strukturen i norsk landbruk og matproduksjon», sier fjellforsker Tor Arnesen.