Forgubbing og fraflytting i fjellkommuner? Jovisst. Men damene som blir igjen er mer aktive i styreverv enn sine søstre i urbane strøk.

Det viser en analyse Tor Arnesen har gjort av alle private aksjeselskaper (AS) innenfor og utenfor fjellkommuner.

Styrerom

Arnesen har analysert kjønnsfordelingen for alle styrerepresentanter og bedriftsledere norske private aksjeselskapene i perioden 2011-2015 i Hedmark, Oppland og Trøndelagsfylkene. 30.000 representanter hører hjemme utenfor såkalte fjellkommuner (se definisjon i faktaboksen), 4800 er basert i fjellkommuner.

Kvinneandelen i styrerommene i AS i fjellkommuner kommer på 28 prosent, mens andelen utenfor fjellkommuner blir hengende på 26 prosent.

-Forskjellene er små, men tallene overrasker fordi det er kjent stoff at fjellkommuner plages av fraflytting av kvinner og en aldrende befolkning. Gitt den utviklingen hadde vi forventet at representasjonen av kvinner ville være mindre enn i byene.

Forklaringer

Men så er det altså ikke. Hva kan da være grunnen til at kvinnene i fjellkommuner litt lettere finner veien til styrerommene?

Arnesen: -En forklaring kan være at det blir viktigere å utnytte kompetansen som finnes i utkanten. En annen grunn kan være at det kjønnsbalansen blir bedre fordi det i fjellområdene oppstår en holdning av ‘alle mann til årene’.

Den litt høyere prosentandelen kan også avspeiles en grunnleggende kultur i fjellområdene der kvinner deltar i næringsdrift knyttet til landbrukstradisjoner. -Jeg har ikke sett nærmere på dette, men det kan også være en effekt av at folk flytter tilbake til hjembygda i en livsfase der de er innstilt på å skape sin egen arbeidsplass.

Et stykke til

Børsnoterte allmennaksjeselskaper (ASA) er siden 2003 forpliktet til å ha 40 prosent kvinner i styret. Loven gjelder ikke de nesten 35.000 styrerepresentanter i AS Arnesen har analysert.  -Man kan nok si at det er et stykke til kjønnsbalanse i AS, både innenfor og utenfor fjellkommuner, siden det er mindre enn 1/3-del kvinner i styrerommene her.

Arnesen skal videre se på hvordan kvinneandelen i styrerommene på fjellet har utviklet seg over tid og om det er store forskjeller i typer selskaper damene tar styreverv i.