Kategoriserte innlegg: Fjell

Enighet om restriktiv holdning til inngrep i verneområder

I fjellkommunene er det stor enighet om å fortsette den gjennomgående restriktive holdningen til nye inngrep og tiltak i verneområdene. Slik sett skal fjellområdene i hovedsak forvaltes etter samme prinsipper som før de ble vernet, og som jo har gitt grunnlaget for verneverdiene. Dette viser et større forskningsprosjekt om utviklingen i fjellområdene, hvor Østlandsforskning samarbeider med andre forskere i Norge og utlandet.

Denne enigheten går stort sett på tvers av politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle skillelinjer. I de fleste saker er det stor enighet om forvaltning av fjellområdene også mellom lokalt og statlig nivå.

 

Fjellpolitikk

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjektleder:
Terje Skjeggedal, Østlandsforskning
Samarbeidspartnere: Østlandsforskning, HIL, NTNU, NORUT, Umeå Universitet, Monturban og International Amenity Migration Centre
Prosjektperiode:
2011-2014

Dette er et forskningsprosjekt finansiert over DEMOSREG-programmet til Norges forskningsråd. Prosjektet starta opp i 2011 og skal avsluttes i 2014. Det gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer; NTNU, Institutt for geografi; Norut Tromsø; Umeå Universitet; University of Higlands and Islands, Perth College, Centre for Mountain Studies, Skottland; Monturban, Sveits og International Amenity Migration Centre, Canada/USA. Fjellområdene i Norge står ovenfor betydelige utfordringer når det gjelder befolknings- og næringsutvikling, samtidig som fjellområdene forvalter store verdier for ”storsamfunnet” i form av naturressurser og rekreasjonsområder.