Årsarkiv 2022

Interaksjon med ansatte er viktig for en god opplevelse

Natt til onsdag 19. mai 1841 brenner det på Madsbakken i Gausdal. Morgen etter blir to barn funnet drept i elva. Hvor er moren? Hvem har utført forbrytelsen og hvorfor? Har du vært på Maihaugen museum i sommer, har du kanskje hørt historien ‘Mordgåten i Gausdal’ og deltatt på en omvisning. Har du også svart… Les mer »

Anbefalinger for å skape levedyktige og inkluderende samfunn

Opprette lokale møteplasser, bedre offentlig transport og å legge til rette for en raskere overgang til arbeidsmarkedet. MATILDE-prosjektet gir myndigheter anbefalinger for å bedre integrere innvandrere i distriktsområder. Det tre-årige forskningsprosjektet MATILDE undersøker effektene av migrasjon på utviklingen av rurale områder. Små kommuner i rurale områder sliter ofte med befolkningsnedgang. For mange kommuner kan immigrasjon… Les mer »

Velkommen til seminar om regional forskning i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Østlandsforskning har vært kunnskapsleverandør i snart fire 10-år- men hva betyr det egentlig? Hva har regional forskning og instituttet bidratt med for lokal, regional, nasjonal og internasjonal samfunnsutvikling? Og hvordan skal vi videre forvalte Innlandets kunnskapskapital? Svarene kan du både få og gi om du kommer på seminar 9.november mellom klokka 9 og 12. -Vi… Les mer »

Forskningsprosjekt Matilde inviterer til internasjonal essaykonkurranse

Prosjektet MATILDE inviterer ungdom fra fjellområder i hele Europa til å fortelle om sitt syn på innvandring og inkludering. MATILDE er et internasjonalt forskningsprosjekt som finansieres av EU, og som handler om hvordan innvandring påvirker små distriktskommuner i fjellområder. Prosjektets utgangspunkt er at inkludering og mangfold er viktige for fornyelse og innovasjon i disse områder…. Les mer »

Nytt samarbeidsprosjekt med Slovenia: Hvordan står det til med likestilling på bygda?

traktor med tilhenger med gress og to barn på lasset

Bor du ‘på landet’? Hvem gjør hva hjemme hos deg og hvordan opplever du likestilling i hverdagen? Hvordan påvirker dette balansen mellom jobb og fritid? I forbindelse med et nytt internasjonalt forskningsprosjekt om likestilling i distriktsområder ønsker forskere å finne svar på nettopp disse spørsmålene. Prosjektet er et samarbeid mellom en forskningsinstitusjon i Slovenia og… Les mer »

Ledige forskerstillinger i Østlandsforskning

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet er under utvikling og søker nå etter forskere innen økonomi og kvantitativ metode. I tillegg har vi ledige stillinger for forskere innen samfunnsvitenskapelige fagområder. Les mer om stillingene og kvalifikasjonskrav her: Ledig stilling innen økonomi og kvantitativ metode og her: Ledige forskerstillinger innen samfunnsvitenskapelige fagområder Mer om Østlandsforskning og folket som… Les mer »