Årsarkiv 2022

Velkommen til seminar om regional forskning i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Østlandsforskning har vært kunnskapsleverandør i snart fire 10-år- men hva betyr det egentlig? Hva har regional forskning og instituttet bidratt med for lokal, regional, nasjonal og internasjonal samfunnsutvikling? Og hvordan skal vi videre forvalte Innlandets kunnskapskapital? Svarene kan du både få og gi om du kommer på seminar 9.november mellom klokka 9 og 12. -Vi… Les mer »

Forskningsprosjekt Matilde inviterer til internasjonal essaykonkurranse

Prosjektet MATILDE inviterer ungdom fra fjellområder i hele Europa til å fortelle om sitt syn på innvandring og inkludering. MATILDE er et internasjonalt forskningsprosjekt som finansieres av EU, og som handler om hvordan innvandring påvirker små distriktskommuner i fjellområder. Prosjektets utgangspunkt er at inkludering og mangfold er viktige for fornyelse og innovasjon i disse områder…. Les mer »

Nytt samarbeidsprosjekt med Slovenia: Hvordan står det til med likestilling på bygda?

traktor med tilhenger med gress og to barn på lasset

Bor du ‘på landet’? Hvem gjør hva hjemme hos deg og hvordan opplever du likestilling i hverdagen? Hvordan påvirker dette balansen mellom jobb og fritid? I forbindelse med et nytt internasjonalt forskningsprosjekt om likestilling i distriktsområder ønsker forskere å finne svar på nettopp disse spørsmålene. Prosjektet er et samarbeid mellom en forskningsinstitusjon i Slovenia og… Les mer »

Ledige forskerstillinger i Østlandsforskning

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet er under utvikling og søker nå etter forskere innen økonomi og kvantitativ metode. I tillegg har vi ledige stillinger for forskere innen samfunnsvitenskapelige fagområder. Les mer om stillingene og kvalifikasjonskrav her: Ledig stilling innen økonomi og kvantitativ metode og her: Ledige forskerstillinger innen samfunnsvitenskapelige fagområder Mer om Østlandsforskning og folket som… Les mer »

Temahefte om delingsøkonomi i Innlandet

Delingsøkonomien, den har vel ikke kommet til Gudbrandsdalen? Jo da! Det viser funn fra forskningsprosjektet CreaTur, som de siste tre årene har sett på delingsøkonomi i Innlandet. Mange privatpersoner tilbyr overnatting via Airbnb, men ikke alle reiselivsaktører er glade for det. Andre ser likevel trender og muligheter i bruk av digitale plattformer. Kvinner deler mer… Les mer »

Utfordringer med likestilling i maritime næringer

Maritim næring har utfordringer knyttet til relasjonelle, strukturelle og kulturelle nivåer, som hindrer likestilling og mangfold. Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på 11%, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen (leverandør, sjøfart transport, tjenester, og verft) ligger på 21%.  Kvinner tjener generelt mindre enn menn i maritim sektor, også når det… Les mer »