Østlandsforskning har vært kunnskapsleverandør i snart fire 10-år- men hva betyr det egentlig? Hva har regional forskning og instituttet bidratt med for lokal, regional, nasjonal og internasjonal samfunnsutvikling? Og hvordan skal vi videre forvalte Innlandets kunnskapskapital?

Svarene kan du både få og gi om du kommer på seminar 9.november mellom klokka 9 og 12.

-Vi skal sjekke status og markere det vi har bidratt med i fire 10-år, sier instituttleder Tonje Lauritzen. Pandemien kom i veien for feiringen av vår 35-årsdag og markeringen for at virksomheten i Østlandsforskning AS ble overdratt til Høgskolen i Innlandet.  -Nå kan vi endelig invitere til gode diskusjoner, mimring og innspill til veien videre.

Programmet

Østlandsforsknings seniorforskere Tor Arnesen og Birgitta Ericsson setter søkelyset på regional utvikling i fjellområder. De skisser blant annet de lange linjene fra de første hytteundersøkelsene på tidlig 80-tallet til fritidsboligutviklingen i regionen i dag.

Men regional forskning har betydning for mer enn regional utvikling. Lauritzen: -Vi har invitert flere gjester for å få deres synspunkter på hva regional forskning betyr i deres arbeid. I tillegg vil vi gjerne diskutere med salen hvordan vi kan styrke vår rolle i nye strukturer som del av Høgskolen i Innlandet og for regionalt næringsliv og offentlig sektor.

Går bredt ut med invitasjon

Gode venner, samarbeidspartnere, oppdragsgivere, gamle og nye kolleger er invitert til å delta på seminaret med vandrekaffe gjennom en prosjektutstilling og lunsj. -Gjennom årene har Østlandsforskning hatt utallige oppdragsgivere og tilknyttete forskere og vi har dessverre ikke full oversikt. Derfor håper vi at alle er rause med å spre invitasjonen i sine netttverk.


Seminaret er gratis, men vi ønsker påmelding i forbindelse med matbestilling.