Strategiske utfordringer for Oppland analysert gjennom tre scenarier. Disse er karakterisert som *modernisering, *regional egenart, *sterk satsing på kunnskapsinstitusjoner

Bestill rapport

Oppland på vei mot kunnskapssamfunnet tre scenarier om fylkets utvikling til år 2010. | (rapportnr. 198701)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X