Det er ønsker om å øke innovasjonsevnen i kultur- og opplevelses-næringene, inkludert natur- og kulturbaserte reiseliv. Økt bruk av FoU og annen kunnskap er ett virkemiddel. Rapporten tar utgangspunkt i et bredt perspektiv på kunnskap og vi finner at bedriftene har behov for kunnskap innen en lang rekke felt. Behovet for FoU synes mindre påtrengende enn kunnskap i en bred forstand. Alle de klassiske forskningsmetoder er aktuelle for å frambringe bedriftsrelevant kunnskap. Et bredt spekter av arbeidsformer tilfører bedriftene FoU og annen kunnskap; rapporter, tidsskriftartikler, direkte samarbeid bedrift – fagfolk, mentorordninger, utvikling av nettverk, samlokaliseringer, organisering av møtesteder, kurs og undervisning, kontakt med kunder/underleverandører og brukere. En rekke norske og utenlandske forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt fagmiljø er aktuelle leverandører av kunnskap. Utfordringen er ikke bare å utvikle helt ny kunnskap, men også at bedrifter blir kjent med eksisterende kunnskap.

Bestill rapport

Kunnskapsbehov innen kultur- og opplevelsesnæringene | (rapportnr. 200711)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X