Innlandsnorge på vei mot kunnskapssamfunnet?

Rapporten gir en gjennomgåelse av kunnskapssituasjonen i Hedmark og Oppland; FoU, høyere undervisning, konsulentsektoren og kompetansesentra. Rapporten drøfter også hvordan slike institusjoner kan bidra til regionale utviklingsprosesser. Begrepet kvartærnæring brukes for å analysere styrken av kunnskapsproduksjonen i næringssystemet.

Kunnskapsbehov innen kultur- og opplevelsesnæringene

Det er ønsker om å øke innovasjonsevnen i kultur- og opplevelses-næringene, inkludert natur- og kulturbaserte reiseliv. Økt bruk av FoU og annen kunnskap er ett virkemiddel. Rapporten tar utgangspunkt i et bredt perspektiv på kunnskap og vi finner at bedriftene har behov for kunnskap innen en lang rekke felt. Behovet for FoU synes mindre påtrengende… Les mer »