Prosjektet MATILDE inviterer ungdom fra fjellområder i hele Europa til å fortelle om sitt syn på innvandring og inkludering.

MATILDE er et internasjonalt forskningsprosjekt som finansieres av EU, og som handler om hvordan innvandring påvirker små distriktskommuner i fjellområder. Prosjektets utgangspunkt er at inkludering og mangfold er viktige for fornyelse og innovasjon i disse områder. MATILDEs skrivekonkurranse ønsker å stimulere refleksjon rundt dette.

Målet er å samle synspunkter ungdommer (fra 15 år og eldre) har om innvandring, inkludering og mangfold. Ungdommer og studenter fra MATILDE-regioner i hele Europa er derfor invitert til å bidra med korte brev, video, innlegg i sosiale medier eller bilder.

De skal svare på ett av følgende spørsmål:

-Hvordan har en innvandrer forandret ditt liv

-Hvordan påvirker innvandring deg?

-Hva betyr migrasjon for deg?

Norske ungdom kan velge å skrive eller snakke på norsk eller engelsk. Bidrag kan bli publisert på prosjektets nettsider og delt med ‘hele’ Europa.

Mer om deltakelse i MATILDES konkurranse finner du her

Fristen for deltakelse er 20.november 2022

Om MATILDE

MATILDE star for Migration impact assessment to enhance integration and local development in European rural and mountain regions. 

Prosjektet er opptatt av hvordan innvandring påvirker samfunnsutviklingen lokalt. Hva kan gjøres for å bedre integrering av innvandrere fra land utenfor EU, og hvordan kan politikkutformingen bedre legge til rette for integrering og inkludering, både på lokalt, regionalt, nasjonalt og på EU-nivå?

MATILDE har 25 prosjektpartnere og 19 støttepartnere i 10 europeiske land. I Norge er det Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet og Innlandet Fylkeskommune som er prosjektpartnere.

Du kan lese mer om MATILDE her (lenke til offisielle engelske nettside)

Aktiv deltakelse

Som et samarbeidsprosjekt legger MATILDE vekt på aktiv deltakelse. Prosjektpartnerne oppfordrer derfor til å dele i sosiale medier og bruke #migrationinmylife eller #migrationforme og #MATILDEMigration. På den måten kan prosjektet dele bidrag videre i sosiale mediekanaler.

Følg med på Twitter, Facebook, Instagram og Linkedin for oppdatert informasjon om MATILDE-prosjektet og konkurransen. Resultatene av konkurransen vil også bli annonsert gjennom disse sosiale mediekanaler.