Årsarkiv 2016

Nå går det åt skauen

Nå går det åt skauen! er tittelen på et debattinnlegg fra forsker Tor Arnesen i den nyeste utgaven av Norsk Skogbruk. Arnesen har tegnet et figur som viser at norske skogeiere er aktive i mange ledd framover i verdikjeden og at de samarbeider på kryss og tvers. Dette er ifølge Arnesen et godt utgangspunkt for innovasjonen… Les mer »

Vern av Hjerkinn skytefelt: konsekvenser for landbruket

Veger og tilgjengelighet er viktig for landbruksnæringen i Dovre og Lesja. Dette har betydning for vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Dette konkluderer forsker Hans Olav Bråtå i rapporten Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt – Konsekvenser for landbruket av to vernealternativ, som publiseres i dag. Stortinget vedtok i 1999 å legge ned Hjerkinn skytefelt og tilbakeføre… Les mer »

Kommunereform- hva ungdommer i Hedmark er opptatt av

«Rapporten vi lager i dag må dere lese nøye» uttalte en ungdom fra Hamarregionen på Framtidsverkstedet «Kommunereformen- angår den meg?» forrige måneden. Nå er notatet om ungdommens syn på kommunereform ferdig. På en pressekonferanse i dag fikk ordførere og politikere presentert god råd. Bakgrunnen for arbeidet, som er utført av forsker Per Olav Lund, er at… Les mer »

Urbant trebyggeri

Hvorfor blir det ikke brukt mer tre når det bygges i byområder? I prosjektet ‘Innovasjonsbarrierer for industrialisert, urbant trebyggeri’ kartlegges faktorene som fremmer og hemmer bruk av trebaserte industriprodukter i byområder på Østlandet. -Vi har tradisjon for å bruke mye tre når vi bygger eneboliger og rekkehus i Norge, mens blokkene har hatt lite bruk av… Les mer »

Destinasjoner og FoU møtes for felles læring

Destinasjonsselskapene i Oppland og Hedmark og FoU-miljøene møtes for felles læring. VRI Innlandet Reiseliv har invitert alle destinasjonsselskapene i Hedmark og Oppland til å delta i prosjektet «benchlearning».  I en serie workshops ledet av forskere fra Østlandsforskning, HiHM og HiL skal det skapes en felles læringsarena for representantene for destinasjonsselskaper. I 2015 ble det som… Les mer »

Skriver Hjerkinns hestehistorie

Turister, pilegrimer og andre veifarende har funnet ly i Hjerkinn Fjellstue i 1200 år. Nå får reiselivsbedriften forskerhjelp for å kunne formidle historien. -Vi merker at gjestene er interessert i stedets historie og at de identifiserer seg med personer fra før i tiden, sier Martin Hjerkind. Han er sammen med sin søster Anne Stine den… Les mer »