Årsarkiv 2016

Ungdomsbedrift kan skape gründerjenter

Betydningen av å delta i Ungdomsbedrift (UB) er størst for jenter. Dette skriver forsker Vegard Johansen i en ny artikkel i tidsskriftet Education + Training. Generelt gjelder at deltakelse i prosjektet Ungdomsbedrift på videregående skole øker sannsynligheten for at ungdom ønsker å starte en egen bedrift, men for jenter er effekten enda større. Data i artikkelen Gender and self-employment:… Les mer »

-Kan spare opptil 12 millioner ved kommunereform

Innsparingspotensialet for en ny kommune i Midt-Gudbrandsdalen ligger i området 7-12 millioner kroner. Dette konkluderer forskere Per Olav Lund og Katrine Gløtvold-Solbu i en utredning for kommunene i Midt-Gudbrandsdalen. Østlandsforskning har på oppdrag fra kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu utredet de økonomiske konsekvensene av en kommunesammenslåing. En ny kommune ville få ca. 13.500 innbyggere. Med innsparingspotensial… Les mer »

Nyttig innsyn

En nyttig lenke for innsyn i korrespondanse til og fra Stortinget – Også intern korrespondanse er tilgjengelig. Alt er utgangspunktet offentlig, med mindre det er unntatt gjennom lov: http://einnsyn.stortinget.no/einnsyn

Fordeler og ulemper med kommunereform i Nord-Østerdalen

Hva er fordeler og ulemper ved å slå sammen kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen? I samarbeid med Telemarksforsking og Trøndelag Forskning og utvikling (TFoU) skal Østlandsforskning utrede alternativene for disse seks kommuner. Formålet med studien er å utrede tre alternativer: det såkalte 0-alternativet, der dagens kommunestruktur fortsetter, sammenslåingsalternativet, dvs. å danne en ny… Les mer »

Oppdaterte maler

Nye og oppdaterte maler for Prosjektkontrakt for ØF som oppdragstaker og Tilbud er nå lagt ut, det er derfor viktig at dere henter disse under Maler når dere skal fylle ut nye.