Månedsarkiv april 2015

Evaluerer lærlinger i landbruket

På oppdrag av Utdanningsdirektoratet evaluerer Østlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling forsøksordningen med lærlinger i landbruket. Forskerne skal følge et fireårig forsøk hvor elever i landbruks- og gartnerfag går to år på skolen og to år som lærling. Til nå har agronomutdanningen og gartnerutdanningen kun vært skolebasert. Kunnskapsdepartementet gjør nå et forsøk hvor agronomer og… Les mer »

Ser på sosialhjelpsutbetalinger i Hamarregionen

Østlandsforskning skal på oppdrag fra Ringsaker kommune undersøke årsaker til de siste årenes økning i sosialhjelpsutbetalinger. -Økningen i sosialhjelpsutbetalingene er utfordrende for kommunens økonomi. I tillegg er det bekymringsfullt både sett fra et individuelt perspektiv og fra et større samfunnsperspektiv, sier prosjektleder Maria Røhnebæk. -Prosjektet vil gi Hamarregionen et viktig kunnskapsgrunnlag når det gjelder å… Les mer »

Hvordan lykkes stort som små?

Trenger mikrobedrifter (bedrifter med 1-4 ansatte) innenfor kulturelle næringer andre typer virkemidler enn de tradisjonelle som forvaltes av Innovasjon Norge og Kulturrådet? Et nytt prosjekt skal forsøke å finne noen svar. Det har vært vanlig å gå ut fra at små bedrifters mangler når det gjelder økonomisk oppfølging, skyldes manglende kompetanse. Men det kan være… Les mer »

Avisbytte

Vi sier opp Dagsavisen, men kan fra i morgen glede oss over å få Fjuken, Vigga, Dølen, Avisa Valdres og Avisa Hadeland levert på døra. Sånn inni mellom, for noen av dem kommer bare en eller to ganger i uka. Spør meg hvis du vil ha adgang til deres digitale arkiv, jeg har passord!

Virker EUs tiltak for grensesamarbeid?

Østlandsforskning ønsker å måle hvilke effekter EU sin satsing på samarbeid i grenseregionene har. Sammen med det svenske CERUT (Centrum för forskning om regional utveckling) og Universitetet i Lisboa har Østlandsforskning søkt INTERREG-midler for å utforme et prosjekt som skal teste og videreutvikle en modell for konsekvensutredning av tiltak som fremmer grenseoverskridende samarbeid i EU…. Les mer »

Østlandsbloggen! Hvorfor og tips

Ved siden av det redaksjonelle området (der jeg skriver artikler om våre prosjekter), har vi fra nå en egen blog på forskning.no. Fordelene med å ha en blog her, er at den: 1. blir lest av mange, forskning.no har 250.000 sidevisninger i uke. Litt mer enn vår egen hjemmeside. 2. er lett å finne på nettet… Les mer »