Månedsarkiv april 2015

Tar tak i viktig samfunnsutfordring

Hvordan kan økt institusjonelt samarbeid få flere flyktninger i arbeid? Hvor ligger utfordringene og mulighetene for Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik? Østlandsforskning setter nå i gang prosjektet ‘Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet – barrierer, drivere og mulighetsrom’, som skal gi økt kunnskap om arbeidslivstilknytting blant innvandrere og språklige minoriteter. Prosjektet blir finansiert med FARVE-midler, NAVs… Les mer »