Kategoriserte innlegg: Velferdsforskning

Hvordan få arbeidsgivere til å rekruttere flyktninger?

Østlandsforskning er en av fem forskningsinstitutter som i år får forskningsmidler fra NAV sitt FoU-program. Østlandsforskning er prosjekteier og skal i dette prosjektet samarbeide med Høgskolen i Lillehammer, KS, Virke, NAV Oppland og NAV Hedmark. Prosjektet har fått tittelen «Rekruttering og inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn – et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet». I prosjektet forsøkes det å finne… Les mer »

Lærer av hverandre for å få flyktninger i jobb

Andelen innvandrere som er i jobb eller utdanning etter fullført introduksjonsprogrammet har sunket de siste årene. Nå jobbes det med å snu trenden. I Teatersalen i Brumunddal summes det mens representanter fra kommuner, NAV, frivillige og næringsliv mingler. Rundt 50 personer er til stedet på utviklingsverkstedet der oppgaven er å lære av andre kommuner og… Les mer »

Ser på sosialhjelpsutbetalinger i Hamarregionen

Østlandsforskning skal på oppdrag fra Ringsaker kommune undersøke årsaker til de siste årenes økning i sosialhjelpsutbetalinger. -Økningen i sosialhjelpsutbetalingene er utfordrende for kommunens økonomi. I tillegg er det bekymringsfullt både sett fra et individuelt perspektiv og fra et større samfunnsperspektiv, sier prosjektleder Maria Røhnebæk. -Prosjektet vil gi Hamarregionen et viktig kunnskapsgrunnlag når det gjelder å… Les mer »

Tar tak i viktig samfunnsutfordring

Hvordan kan økt institusjonelt samarbeid få flere flyktninger i arbeid? Hvor ligger utfordringene og mulighetene for Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik? Østlandsforskning setter nå i gang prosjektet ‘Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet – barrierer, drivere og mulighetsrom’, som skal gi økt kunnskap om arbeidslivstilknytting blant innvandrere og språklige minoriteter. Prosjektet blir finansiert med FARVE-midler, NAVs… Les mer »

‘Bedre tjenester tar tid’

Maria Røhnebæk

Det sier ØF-forsker Maria Røhnebæk i en debattartikkel som omhandler ansatte i Nav sin tidsbruk. Kritiske røster hevder at ansatte i Nav bruker for mye tid på innadrettet virksomhet, og ikke aktiviteter rettet mot brukerne. Røhnebæk svarer på denne kritikken og sier at det bør være åpenlyst at bedre samordning og mer helhetlig tjenesteyting krever at de… Les mer »