Kategoriserte innlegg: Grenseforskning

Virker EUs tiltak for grensesamarbeid?

Østlandsforskning ønsker å måle hvilke effekter EU sin satsing på samarbeid i grenseregionene har. Sammen med det svenske CERUT (Centrum för forskning om regional utveckling) og Universitetet i Lisboa har Østlandsforskning søkt INTERREG-midler for å utforme et prosjekt som skal teste og videreutvikle en modell for konsekvensutredning av tiltak som fremmer grenseoverskridende samarbeid i EU…. Les mer »