Østlandsforskning ønsker å måle hvilke effekter EU sin satsing på samarbeid i grenseregionene har. Sammen med det svenske CERUT (Centrum för forskning om regional utveckling) og Universitetet i Lisboa har Østlandsforskning søkt INTERREG-midler for å utforme et prosjekt som skal teste og videreutvikle en modell for konsekvensutredning av tiltak som fremmer grenseoverskridende samarbeid i EU.

Mer enn 60 prosent av EUs befolkning bor i områder som faller innenfor det EU definerer som Cross-border-samarbeidsområder. Samarbeid på tvers av grenser er et viktig satsingsområde i EU, men hvor stor virkning på regional utvikling har disse tiltakene egentlig?

Bilde: Nasjonalbiblioteket.

Bilde: Nasjonalbiblioteket.

For å måle dette har professor Eduardo Medeiro ved Universitet i Lisboa utviklet modellen ‘TARGET_TIA’, en målskive for territorielle konsekvensutredninger. Grenseregionens interesseorganisasjon, Associations of European Border Regions, har et ønske om å teste TARGET_TIA i forskjellige europeiske grenseområder og inviterte i begynnelse av april til en konferanse om temaet.

tor i lisboa

Tor Arnesen om svensk-norsk grensesamarbeid i Lisboa.

Uttestingen av modellen skal foregå i forskjellige grenseområder samtidig.  Østlandsforskning og CERUT tar for seg grenseområdet Indre Skandinavia, som omfatter kommuner i søndre delen av Hedmark og kommuner i det svenske Värmland. -Etter å ha gjennomført flere forskningsprosjekt i og om dette grenseområdet i samarbeid med CERUT kjenner vi den regionale status og regionale samarbeidstiltak godt. Vi kan utnytte dette til å teste TARGET_TIA. Gir anvendelse av modellen et dekkende resultat kan den med større treffsikkerhet benyttes i nye situasjoner, sier forsker og direktør Tor Arnesen, som holdt et innlegg på konferansen i Lisboa.

Andre grenseområder som bør inngå studien er for eksempel nyetablerte områder som på Balkan. I september i år blir det avgjort hvor mange grenseregioner i Europa som skal inkluderes i en testing av modellen, og hvem som skal delta.