Kategoriserte innlegg: Entreprenørskap

Invitasjon til frokostseminar om entreprenørskap i utdanningen

  I Norge og EU har det vært en målrettet satsing på entreprenørskapsutdanning de siste årene. Forskere ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Østlandsforskning har siden 2010 gjennomført en følgeforskning av den norske satsingen.  Mange av resultatene fra forskningen presenteres i den nye boken Entreprenørskapsutdanning i Norge: tilnærminger, utbredelse og effekter. Onsdag 24. september klokken 08.30 til… Les mer »

Invitasjon til frokostseminar

I Norge og EU har det vært en målrettet satsing på entreprenørskapsutdanning de siste årene. Forskere ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Østlandsforskning har siden 2010 gjennomført en følgeforskning av den norske satsingen. 

Mange av resultatene fra forskningen presenteres i den nye boken Entreprenørskapsutdanning i Norge: tilnærminger, utbredelse og effekter. Onsdag 24. september klokken 08.30 til 10.00 inviterer Østlandsforskning, NIFU og Fagbokforlaget til et frokostseminar hvor vi vil belyse ulike sider ved norsk entreprenørskapsutdanning.

Ny bok om entreprenørskapsutdanning i Norge

I Norge og i EU har det vært en målrettet satsing på entreprenørskapsutdanning, og forskning på entreprenørskapsutdanning er også på frammarsj. Nå kommer den første boken som diskuterer både tilnærminger, utbredelse og effekter av entreprenørskapsutdanning i Norge.

Boken setter først og fremst søkelys på norske forhold. Den bidrar til diskusjonen om hva entreprenørskapsutdanning er, og skiller mellom utdanning «for», «om» og «gjennom» entreprenørskap. Videre tegner den et bilde av entreprenørskapsutdanning i Norge gjennom å kartlegge utbredelsen av ulike tilbud i ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning. Bokens største del omhandler studier av potensielle effekter av entreprenørskapsprosjekter i grunnopplæringen, og hva som kan være effektene av ulike typer entreprenørskapsutdanning i høyere utdanning.

To EU-søknader om entreprenørskapsutdanning

Østlandsforskning er for tiden med på to EU-søknader om entreprenørskap i skolen. I prosjektet “Innovation Cluster for Entrepreneurship Education” (ICEE) er målet å analysere hvordan man raskt og kostnadseffektivt kan øke andelen elever som deltar i elevbedrifter, hva som er barrierer og hvilke effekter elevbedrifter kan ha for elevene, for skolen og for samfunnet.

Prosjektet ledes av Junior Achievement – Young Enterprise Europe (JA-YE) og regjeringene i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia er deltakere. Østlandsforskning er ansvarlig for forskningen og vil samarbeide med Strossmayer universitet (Kroatia) og Fonden for Entreprenørskab (Danmark). ICEE fikk 17 av 20 poeng i kvalifiseringen, og av 22 søknader var det 12 som klarte minimumskravet (12 poeng) og gikk videre. Endelig søknad skal leveres i oktober og kontaktperson er Vegard Johansen ved Østlandsforskning

Artikkel i European Educational Research Journal

eerjlogowebI en nylig publisert artikkel i European Educational Research Journal analyseres sammenhengen mellom deltakelse i entreprenørskapsprosjekter og karakterer. Artikkelen er skrevet av Vegard Johansen (Østlandsforskning) og Tuva Schanke (tidligere forsker ved Østlandsforskning, nå stipendiat ved NTNU). 

De siste tiårene har det vært en stor økning av entreprenørskapsopplæring ved skoler, høgskoler og universiteter i Europa. Rundt 90 prosent av norske ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr ulike former for entreprenørskapsopplæring, og det mest utbredte er prosjekter som Elevbedrift og Ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap og «øvrige entreprenørskapsprosjekter» i skolers egen regi.

Nyttig seminar om entreprenørskap i utdanningen

Sammen med Høgskolen i Lillehammer og NIFU arrangerte Østlandsforskning (ØF) seminaret Entreprenørskap i utdanningen: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Seminaret ble holdt på Storhove tirsdag 27. november.

Flere av foredragene var basert på NIFU og ØFs følgeforskning av den norske satsingen på entreprenørskap i utdanningen for 2009-2014. Olav Spilling presenterte en midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen, mens Sven Erik Hagen diskuterte samfunnseffekter. Vegard Johansen og Liv Anne Støren ga et innblikk i hvilken betydning entreprenørskapsopplæring har for elevers og studenters entreprenørielle ferdigheter og akademiske prestasjoner.