Østlandsforskning er for tiden med på to EU-søknader om entreprenørskap i skolen. I prosjektet “Innovation Cluster for Entrepreneurship Education” (ICEE) er målet å analysere hvordan man raskt og kostnadseffektivt kan vegardøke andelen elever som deltar i elevbedrifter, hva som er barrierer og hvilke effekter elevbedrifter kan ha for elevene, for skolen og for samfunnet.

Prosjektet ledes av Junior Achievement – Young Enterprise Europe (JA-YE) og regjeringene i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia er deltakere. Østlandsforskning er ansvarlig for forskningen og vil samarbeide med Strossmayer universitet (Kroatia) og Fonden for Entreprenørskab (Danmark). ICEE fikk 17 av 20 poeng i kvalifiseringen, og av 22 søknader var det 12 som klarte minimumskravet (12 poeng) og gikk videre. Endelig søknad skal leveres i oktober og kontaktperson er Vegard Johansen ved Østlandsforskning.

Johansen er også med i ekspertgruppa i søknaden «A Pan-European Hub for Entrepreneurial Learning». Målet er å skape et nettverk for organisasjoner, myndigheter og forskningsinstitusjoner som arbeider med entreprenørskapsutdanning.

EU har i flere år anbefalt at entreprenørskapsutdanning bør ha en sentral plass i medlemslandenes utdanningspolitikk, og EU ønsker blant annet at alle elever skal ha praktisk erfaring med entreprenørskapsprosjekter i løpet av grunnopplæringen. Det mest utbredte programmet i Europa er elevbedrift/ungdomsbedrift i regi av JA-YE med mer enn 300 000 deltakere årlig.

Vegard Johansen har også markert seg i ekspertpanel om temaet: 19. juni i år deltok Johansen ved høynivå rundebordkonsultasjon i regi av Norges delegasjon til EU i Brussel. Temaet var fremtidig bruk av EØS-midlene, og formålet var å få innspill fra relevante miljøer om hvordan man kan stimulere innovasjon, vekst og arbeidsplasser. Konsultasjonen hadde tre parallelle sesjoner, og Johansen ga råd i sesjonen «Bridging Education and Work – Promoting Apprenticeships and Entrepreneurial Skills».