Kategoriserte innlegg: Entreprenørskap

Europeisk entreprenørskapsprosjekt i avsluttende fase

Vi markerer at feltarbeid og gjennomføring av spørreundersøkelser i fem europeiske land nå er avsluttet! Denne uka blir to delrapporter i Erasmus + prosjektet Innovation Cluster for Entrepreneurship Education” (ICEE) sendt til Europakommisjon. ICEE er et utdanningseksperiment som gjennomføres i 25 skoler i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia. Målet er å analysere hvordan man effektivt… Les mer »

Celebrating European entrepreneurship education

What do we know about the short- and long-term impact of entrepreneurship education, about the learning outcomes and more start-ups? Research Professor Vegard Johansen is in Riga to celebrate Entrepreneurship Education. In a key note Johansen presents the preliminary findings from the ICEE research. He also informs about the establishment of a new research center: Center for entrepreneurship in primary… Les mer »

Interimsstyret for SEG konstituert

Interimsstyret for Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG) gjennomførte sitt første møte fredag 3. juni 2016 i Oslo. Styret er sammensatt av regionale og nasjonale samfunnsaktører som på ulike måter er opptatt av å styrke entreprenørskapskompetansen hos barn og ungdom. Styret har som formål å bidra til at ambisjonene som er lagt for senteret blir… Les mer »

Entreprenørskap i skole gir mersmak

Deltakelse i prosjektet Ungdomsbedrift (UB) i videregående skole øker andelen jenter og gutter som ser det som sannsynlig at de vil starte og drive en bedrift.  Dette er ett av funnene i Vegard Johansen sin nye artikkel i tidsskriftet Journal of Education and Work. Av studien går det også frem at UB  styrker kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering… Les mer »

KUF-midler til etablering av SEG

Kompetanse- universitets- og forskningsfondet (KUF) i Oppland AS har gitt medfinansiering til utviklingsprosessen for etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG). Østlandsforskning har siden høsten 2015 arbeidet med sitt initiativ om etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen. Målet med et slik forskningssenter er å styrke kunnskapsgrunnlaget og forbedre innholdet og arbeidsmetoder i entreprenørskap… Les mer »

Ungdomsbedrift kan skape gründerjenter

Betydningen av å delta i Ungdomsbedrift (UB) er størst for jenter. Dette skriver forsker Vegard Johansen i en ny artikkel i tidsskriftet Education + Training. Generelt gjelder at deltakelse i prosjektet Ungdomsbedrift på videregående skole øker sannsynligheten for at ungdom ønsker å starte en egen bedrift, men for jenter er effekten enda større. Data i artikkelen Gender and self-employment:… Les mer »