Kategoriserte innlegg: Entreprenørskap

Namibiske entreprenører vil gjøre en forskjell

Bidra til en positiv samfunnsutvikling er det viktigste motivet for ungdommer i Namibia som ønsker å bli selvstendig næringsdrivende. «I want to make a difference in my country», svarer en av entreprenørene i Østlandsforsknings nye studie: Tracing study in Namibia. 700 unge Namibiere har i november 2015 svart på en survey om entreprenørskap.  Deltakerne er mellom 18 til 25… Les mer »

Elevbedrift er nyttig for elever med spesialundervisning

Deltakelse i en elevbedrift er positivt for skoleprestasjonene til elever som har spesialundervisning. Dette skriver forsker Vegard Johansen og Hege Somby (Høgskolen i Lillehammer) i en ny artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research. Det viser seg at elever med spesialundervisning som har deltatt i faget Elevbedrift har bedre karakterer i Norsk skriftlig og Matematikk enn elever… Les mer »

7000 europeere svarer på spørreundersøkelse om entreprenørskap

Nesten 7000 elever, lærere, foreldre og næringslivsfolk fra fem land har svart på en spørreundersøkelse i forbindelse med EU-prosjektet ‘Innovation Cluster for Entrepreneurship Education’ (ICEE ). Svarprosentene i både elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen er på over 90 prosent. ICEE er et utdanningseksperiment som gjennomføres i 25 skoler i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia. Målet er å… Les mer »

EU bruker vår ekspertise

EU satser hardt på entreprenørskapsutdanning og Østlandsforskning er med som ekspert. Forsker Vegard Johansen har blitt valgt som en av 50 håndplukkede personer som skal gi direkte råd til EU og nasjonale myndigheter om hvordan man forbedrer europeisk entreprenørskapsutdanning. -Det er interessant å komme så tett på beslutningstakerne, og kunne presentere forskningsbasert kunnskap om entreprenørskapsutdanning,… Les mer »

-Fortsett med fokus på entreprenørskapsopplæring

Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen har spilt en viktig rolle i videreføringen av arbeidet med å satse på entreprenørskapsopplæring. Det viser sluttrapporten fra det femårige følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen. Rapporten er utarbeidet av Olav R. Spilling (NIFU),  Vegard Johansen (Østlandsforskning) og Liv Anne Støren (NIFU). Regjeringen har en ambisjon om at Norge skal være internasjonalt ledende innen entreprenørskapsopplæring. Det sentrale… Les mer »

ENRI will lead European mini-Company project

What impact do mini-companies have on students, schools and society as a whole? How to increase the amount of students who participate in mini-companies? What kind of hindrances and drivers can we identify? Eastern Norway Research Institute (ENRI) will the next three years be leading the research part of the project ‘Innovation Cluster for Entrepreneurship… Les mer »