EU satser hardt på entreprenørskapsutdanning og Østlandsforskning er med som ekspert. Forsker Vegard Johansen har blitt valgt som en av 50 håndplukkede personer som skal gi direkte råd til EU og nasjonale myndigheter om hvordan man forbedrer europeisk entreprenørskapsutdanning.

-Det er interessant å komme så tett på beslutningstakerne, og kunne presentere forskningsbasert kunnskap om entreprenørskapsutdanning, sier Johansen. Han har ledet en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter om betydningen av elevbedrifter og ungdomsbedrifter i grunnopplæringen, og kan regnes som den ledende europeiske eksperten på feltet.

Det nyeste EU-prosjektet heter European Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB.EU) og er et nettverk som skal gi råd til politikere, EU-institusjoner og nasjonale myndigheter om hvordan man kan styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsutdanning. Johansen skal være involvert i arbeidsgruppen som skal vurdere design, innsamling og analyse av data, og så skal han gi råd i forhold til nasjonale strategier for entreprenørskapsutdanning. Prosjektet inkluderer konferanser og såkalte høynivå rundebordskonsultasjoner, som er plattformen der man snakker direkte med Europakommisjonen og andre sentrale EU-institusjoner.

EU har i flere år anbefalt at entreprenørskapsutdanning bør ha en sentral plass i medlemslandenes utdanningspolitikk og satser nå stort på forskning rundt dette.vegard

– Entreprenørskap er en sentral drivkraft for økonomisk utvikling spesielt og for samfunnsutviklingen generelt. EU ønsker derfor å skape en kultur for entreprenørskap i hele Europa, sier Johansen.

Tidligere i år ble Østlandsforskning og JA-YE Europe tildelt et treårig Erasmus + prosjekt som skal se på bruk av ungdomsbedrifter i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia. Johansen leder også dette forskningsprosjektet. Målet med prosjektet Innovation Cluster for Entrepreneurship Education er å analysere hvordan man kan øke andelen elever som deltar i ungdomsbedrifter, og hvilke effekter disse kan ha for elevene, for skolen og for samfunnet. I juni skal hele forskerteamet fra Østlandsforskning til Brussel for et offisielt avspark.

Det nye prosjektet, EE-HUB.EU, har oppstart mai 2015 og er støttet av EU-kommisjonen via programmet COSME. Dette står for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises, og har et budsjett på 20 milliarder kroner for perioden 2014 til 2020.