Kategoriserte innlegg: Entreprenørskap

Er det sammenheng mellom entreprenørskapsopplæring og elevers akademiske prestasjoner?

Østlandsforsknings nye rapport diskuterer hvilke sammenhenger det er mellom entreprenørskapsopplæring i grunnopplæringen og elevers akademiske prestasjoner og utvikling av entreprenørielle ferdigheter.

Handlingsplanen for Entreprenørskap i utdanningen forventer at elever gjennom entreprenørskapsopplæring kan videreutvikle personlige egenskaper og holdninger (generelle entreprenørielle ferdigheter), lære fag og grunnleggende ferdigheter (akademiske prestasjoner), og få kunnskaper og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser (spesifikke entreprenørielle ferdigheter). Mer enn 90 prosent av ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr entreprenørskapsopplæring, og i Østlandsforsknings nye studie ses det på betydningen av de mest utbredte entreprenørskapstilbudene i grunnopplæringen, dvs. Elevbedrift og Ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap, Elevbedrift i regi av skolene selv, andre entreprenørskapsprosjekter, og faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling.