bokomslag_entreprenorskapI Norge og i EU har det vært en målrettet satsing på entreprenørskapsutdanning, og forskning på entreprenørskapsutdanning er også på frammarsj. Nå kommer den første boken som diskuterer både tilnærminger, utbredelse og effekter av entreprenørskapsutdanning i Norge.

Boken setter først og fremst søkelys på norske forhold. Den bidrar til diskusjonen om hva entreprenørskapsutdanning er, og skiller mellom utdanning «for», «om» og «gjennom» entreprenørskap. Videre tegner den et bilde av entreprenørskapsutdanning i Norge gjennom å kartlegge utbredelsen av ulike tilbud i ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning. Bokens største del omhandler studier av potensielle effekter av entreprenørskapsprosjekter i grunnopplæringen, og hva som kan være effektene av ulike typer entreprenørskapsutdanning i høyere utdanning.

Resultater og tilnærminger diskuteres også i lys av regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen.

Vegard Johansen ved Østlandsforskning og Liv Anne Støren ved NIFU har redigert og bidratt med kapitler til boken «Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter». I tillegg har Ekaterina Bjørnåli, Lene Foss, Inger Karin Røe Ødegård, Tuva Schanke og Olav Spilling bidratt med kapitler i boken. Boken er utgitt på Fagbokforlaget i august 2014.

Boken er skrevet for forskere og studenter i fag som fokuserer på entreprenørskap og entreprenørskapsutdanning. Den vil også være nyttig for ulike aktører i utdanningssystemet og personer som jobber med næringsutvikling og regional utvikling.

Boken kan bestilles her.

Kontaktperson for utgivelsen er Vegard Johansen, på telefon 907 43 388 eller e-post vj@ostforsk.no.